Vallavolikogu istungid

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 13. veebruar 2019. a istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 13. veebruaril 2019. a algusega kell 14.00 Võru Vallavalitsuse II korruse saalis (Võrumõisa tee 4a, Võru).

 

Päevakord:

 1. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Ettekandja: keskkonnaspetsialist Merle Tarrend

 

 1. Valla eelarvest toetuste maksmise kord

Ettekandja: sotsiaalosakonna juhataja Angela Järvpõld

 

 1. Võru vallavara valitsemise kord – II lugemine ja vastuvõtmine

Ettekandja: vallasekretär Inga Leelanss

 

 1. Arengukavade koostamise kord

Ettekandja: arendusspetsialist Kertu Künnapuu

 

 1. Hajaasustuse programmi taotluste läbivaatamise ja hindamise komisjoni moodustamine, eelistatud sihtrühma ja toetavate valdkondade prioriteetsuse määramine

Ettekandja: arendusspetsialist Kertu Künnapuu

 

 1. Projekti „Paindlike õpivõimaluste loomine Võru valla koolides hariduslike erivajadustega õpilastele" omaosaluse garanteerimine

Ettekandja: haridusspetsialist Ülle Tillmann

 

 1. Võru Vallavolikogu 09.05.2018 määruse nr 30 „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord" muutmine

Ettekandja: noorsootööspetsialist Sirle Muiste

 

 1. Võru valla 2019. aasta aunimetuste saajate kinnitamine

Ettekandja: kultuurispetsialist Maarika Rosenberg

 

 1. Avaliku kasutamise lepingu tähtaja pikendamine

Ettekandja: majandusspetsialist Aivi Jääger

 

 1. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

Ettekandja: majandusspetsialist Aivi Jääger

 

 1. Vara tasuta kasutusse andmine

Ettekandja: majandusspetsialist Aivi Jääger

 

 1. Maa-ala tasuta võõrandamise taotlemine

Ettekandja: maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Mittetulundusühingu Kagu Ühistranspordikeskus 2019. aasta liikmemaks (protokolliline otsus)

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Vastseliina üürielamu ehitamine ja projekti omaosaluse garanteerimine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Kääpa Sotsiaalkeskuse hoone energiatõhusaks muutmise projekttaotluse esitamine ja omaosaluse garanteerimine – I lugemine

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla 2019 investeeringute ja täiendavate taotluste rahastamise kava

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Teehoiukava kinnitamine

Ettekandja: teedespetsialist Peep Kimmel

 

 1. Võru valla ametiasutuse Võru Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine

Ettekandjad: vallavanem Kalmer Puusepp

abivallavanem Juris Juhansoo

sotsiaalosakonna juhataja Angela Järvpõld

finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 

 1. Vallavanemale töötasu määramine

Ettekandja: volikogu esimees Aare Hollo

 

 1. Võru valla 2019. aasta eelarve II lugemine ja vastuvõtmine

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Riina Laanelepp

 

 1. Võru Vallavolikogu alatiste komisjonide 2019. a tööplaanide kinnitamine

Ettekandjad: revisjonikomisjoni esimees Aivar Rosenberg

eelarvekomisjoni esimees Georg Ruuda

majanduskomisjoni esimees Urmas Juhkam

hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Ilmar Kesselmann

sotsiaalkomisjoni esimees Piret Haljend

maaelukomisjoni esimees Ilmar Ploom

 

 1. Taotlused ja informatsioon

 

Aare Hollo

vallavolikogu esimees