Vallavolikogu istungid

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 14.10.2020 istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 14. oktoobril 2020. aastal algusega kell 14.00 Vastseliina Rahvamajas (Võidu tn 38, Vastseliina alevik).

NB! Volikogu istungil järgime hajutatuse põhimõtet ning maski kandmine ja käte desinfitseerimine on rangelt soovitatav.

 

Päevakord:

 1. Võru Vallavolikogu 16.01.2019 määruse nr 55 „Võru vallavolikogu ja vallavalitsuse tunnustuste ja tunnustusürituste kord" muutmine

Ettekandjad:         kultuurispetsialist Maarika Rosenberg
 

 1. Aktsiaseltsi Barrus maaüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

(avalikustamise esimese vooru läbinud detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad: https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?o=920&o2=13273&itm=350524)

Ettekandja:          abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Loa andmine kinnisasja omandamiseks

Ettekandja:           maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Verijärve külas Lepatriinu tee katastriüksuse jagamise algatamine ja Võru Vallavalitsusele volituste andmine vajalike maatoimingute tegemiseks

Ettekandja:           maaspetsialist Alar Veibri

 

 1. Võrumõisa tee 4 katastriüksuse jagamise algatamine ja Võru Vallavalitsusele volituste andmine vajalike maatoimingute tegemiseks

Ettekandja:           majandusspetsialist Aivi Jääger

 

 1. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

Ettekandja:           majandusspetsialist Aivi Jääger

 

 1. Võru valla 2020-2030 arengukava eelnõu avalikustamine

Ettekandja:           abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Võru valla 2020 investeeringute ja täiendavate taotluste rahastamise kava VIII osa

Ettekandja:           abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Halduslepingu sõlmimine MTÜ-ga Kagu Ühistranspordikeskus (protokolliline otsus)

Ettekandja:           abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni investeeringute teostamise plaani kooskõlastamine (protokolliline otsus)

Ettekandja:           abivallavanem Juris Juhansoo

 

 1. Taotlused ja informatsioon

 

Georg Ruuda

vallavolikogu esimees


Volikogu istungite protokollid

Volikogu istungite protokolle vaata dokumendiregistrist.