Vallavolikogu istungid

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 17.02.2021 istungi päevakord

Võru Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 17. veebruaril 2021 algusega kell 14.00 Lasva Rahvamaja saalis (Palo tee 46, Lasva küla).

Volikogu istungil osalejatele on tagatud maskide ja desinfitseerimisvahendite olemasolu ning jälgime hajutatuse põhimõtet.

 

Päevakord:

  1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni investeeringute teostamise plaani muutmine (prot.otsus)

Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo
 

  1. Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2021-2033 kinnitamine Ettekandja: abivallavanem Juris Juhansoo

Kaasettekandja: Sven Otsmaa, Sweco AS

 

  1. Võru Vallavolikogu 11.03.2020 määruse nr 87 „Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede" muutmine

Ettekandja: arendusspetsialist Mairi Raju-Toots

 

  1. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Külvaja-5, Osula küla)

Ettekandja: majandusspetsialist Aivi Jääger

 

  1. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras (Nursi tee 14-4, Sõmerpalu alevik)

Ettekandja: majandusspetsialist Aivi Jääger

 

  1. Eraüldharidusasutuste toetamine 2021. aastal

Ettekandja: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Siiri Konksi

 

  1. Võru valla 2021. aasta aunimetuste saajate kinnitamine

Ettekandja: kultuurispetsialist Maarika Rosenberg

 

  1. Võru Vallavolikogu alatiste komisjonide 2021. a tööplaanide kinnitamine

Ettekandjad:        revisjonikomisjoni aseesimees Ain Lõiv

                            eelarvekomisjoni esimees Merlis Hirs

                            majanduskomisjoni esimees Urmas Juhkam

                            sotsiaalkomisjoni esimees Piret Haljend

                            maaelukomisjoni esimees Ilmar Ploom

                            hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Ilmar Kesselmann

 

  1. Võru valla 2021. a eelarve III lugemine ja vastuvõtmine

Ettekandja: finantsosakonna juhataja Jaano Uibo

 

  1. Taotlused ja informatsioon

 

 

Georg Ruuda

vallavolikogu esimees


Volikogu istungite protokollid

Volikogu istungite protokolle vaata dokumendiregistrist.