Vallavolikogu istungid

« Tagasi

Võru Vallavolikogu 24. aprill 2019. a. erakorralise istungi päevakord

Võru Vallavolikogu erakorraline istung toimub kolmapäeval, 24. aprillil 2019. a.

Võru valla põhimääruse § 27 lõike 9 kohaselt toimub hääletamine elektroonselt ilma istungit kokku kutsumata.

Volikogu liikmetel tuleb saata oma elektrooniline hääl (poolt, vastu või erapooletu) Võru valla üldmeilile vald@voruvald.ee 24. aprillil 2019 ajavahemikul 08.00 – 14.00.

Juhul kui volikogu liige leiab, et erakorralise volikogu kokkukutsumine on vajalik, kutsutakse kokku erakorraline volikogu. Istungi kokkukutsumise vajalikkusest tuleb teada anda hiljemalt 22. aprillil 2019. a kella 12.00-ks.

 

Päevakord:

  1. Jaoskonnakomisjonide moodustamine

Eelnõu ettevalmistaja: vallasekretär Inga Leelanss

 

Aare Hollo

vallavolikogu esimees


Volikogu istungite protokollid

Volikogu istungite protokolle vaata dokumendiregistrist.