Võru vallavalitsus korraldab tasuta eterniidi kogumisringi

1.02.21

Keskkonnainvesteeringute keskus ei rahastanud sel aastal esmakordselt Võru vallavalitsuse taotlust ohtlike jäätmete kogumisringide läbiviimiseks. Arvestades elanike suurt huvi ja valla eelarve võimalusi otsustas Võru vallavalitsus sel sügisel ikkagi korraldada väikeses mahus tasuta eterniidi kogumisringi. Palume kõigil hoolikalt tutvuda jäätmete vastuvõtu tingimustega.

Kuna vastuvõetava eterniidi kogus on väike ja fikseeritud (60 tonni), siis korraldatakse eelregistreerimine.

Eelregisteerida saab:

 • Võru valla veebilehel alates 14. oktoobrist kella 9st kuni 15. oktoobri 2020 kella 12ni;
 • telefoni 504 9458 (Jaanus Tanilsoo) teel 20. oktoobril kella 9-12.
   

Registreerimisel tuleb märkida:

 • nimi ja kontaktandmed;
 • Võru valda sissekirjutuse kinnitus;
 • jäätmetekkekoht, kus eterniit asub (majapidamise aadress);
 • eterniidi kogus kilogrammides (maksimaalselt 400 kg majapidamise kohta);
 • vastuvõtukoht, kuhu soovitakse eterniit viia (Lasva küla, Orava küla, Sõmerpalu küla, Umbsaare jäätmekeskus, Vastseliina jäätmejaam)

Jäätmete üleandmise võimaluse saavad registreerujad ajalise pingerivi põhjal kuni 60 tonni täitumiseni. Eterniidi üleandmise võimaluse saajaid/mittesaajaid teavitatakse. Kogumisringi toimumisaeg on oktoober – november.

Mõistame, et eterniidi kogust on keeruline hinnata ja kaaluda, kuid kuna soovijaid on palju, siis palume kõigil teha seda võimalikult täpselt, näiteks kaaluda üks plaat ja arvutada kaal plaatide koguse järgi. Vastuvõtmisel toimub täpne kaalumine Umbsaare jäätmejaamas, kus lisakilod on võimalik ära anda kehtiva hinnakirja alusel. Võimalusel toimub ka teistes vastuvõtukohtades kontrollkaalumine.
 

Võrreldes varasemaga toimuvad järgmised muudatused:

 • kogumisringil kogutakse ainult eterniiti;
 • jäätmeid saavad ära anda ainult eelregistreeritud Võru valla elanikud;
 • vastuvõetav maksimaalne kogus jäätmetekkekoha (majapidamise) kohta on 400 kg;
 • kontrollitakse valikuliselt registreeritud jäätmetekkekohti.

Vastuvõtukohad on Vastseliina jäätmejaamas, Umbsaare jäätmekeskuses, Lasva külas, Orava külas ja Sõmerpalu külas. Vastuvõtukohas võetakse eterniiti vastu ainult nimekirja alusel. Eterniidijäätmete laadimine konteinerisse on üleandja kohustus.


Lisainfo:
Jaanus Tanilsoo
keskkonnaspetsialist
504 9458
jaanus.tanilsoo@voruvald.ee