Võru vald on 2017. aastal loodud omavalitsusüksus Võru maakonnas. 
Võru vallaks ühinesid Lasva, Orava, Sõmerpalu, Võru ja Vastseliina vald.
 
Võru Vallavalitsus
Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn
Telefon: 785 1242
 
Vastuvõtuajad tööpäevadel 08.00–12.00 ja 13.00–16.30.
 
Leia meid Facebook'ist: www.facebook.com/voruvald
 
 
 

 

Võru Vallavalitsus
Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn
Telefon: 785 1242
 
Registrikood: 77000393
 
Vastuvõtuajad tööpäevadel 08.00–12.00 ja 13.00–16.30.
 
SEB pank: EE931010402007075008
SWEDBANK: EE602200221045260820
 
Arved vallale: FFF2561@arved.ee
 

AMETIKOHT

NIMI

  TELEFON 

E-POST

                      

Vallavanem

magistrikraad õigusteaduses

KALMER

PUUSEPP

782 1090

5347 0970

kalmer.puusepp@voruvald.ee

 

Abivallavanem

(majandusalal)

bakalaureusekraad kinnisvara planeerimises

JURIS

JUHANSOO

735 5059

526 2886

juris.juhansoo@voruvald.ee

 

Abivallavanem

(haridus-, kultuuri- ja sotsiaalalal)

magistrikraad õigusteaduses

PIRET

OTSATALU

785 1180

520 3908

piret.otsatalu@voruvald.ee

 

KANTSELEI  

Vallasekretär

magistrikraad keskkonnatehnoloogias/

rakenduskõrgharidus 

halduskorralduses

INGA

LEELANSS

782 1365

5692 0660

inga.leelanss@voruvald.ee

Sekretär

magistrikraad riigiteadustes

HELLE

KAUTS

785 1242

helle.kauts@voruvald.ee

Registripidaja

keskeriharidus toidukaupade kaubatundmises

ANNE

TRUMM

782 1576

anne.trumm@voruvald.ee

Puhkusel 13.05.-24.05.2019

Personalispetsialist

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

ESTER

VALGEMÄE

799 9361

ester.valgemae@voruvald.ee

Puhkusel 13.05-17.05.2019

Avalike suhete spetsialist

bakalaureusekraad andragoogikas

LISANNA

ELM

786 8800

5345 0975

lisanna.elm@voruvald.ee

 

IT-peaspetsialist

rakenduskõrgharidus infotehnoloogia süsteemides

KARL

KUNINGAS

786 8801

514 1538

karl.kuningas@voruvald.ee

IT-spetsialist

kutseharidus meister-seadistamises

GUIDO

KESKKÜLA

528 4359

guido.keskkula@voruvald.ee

 

Jurist

magistrikraad õigusteaduses

KAJA

KIILO

789 8289

kaja.kiilo@voruvald.ee

HARIDUS– JA KULTUURIOSAKOND

Haridus– ja kultuuriosakonna juhataja

magistrikraad kultuurharidustöös

SIIRI

KONKSI

782 8092

5309 1595

siiri.konksi@voruvald.ee

Puhkusel 03.06.-07.06.2019

Haridusspetsialist

magistrikraad pedagoogikas

ÜLLE

TILLMANN

786 8805

525 9707

ulle.tillmann@voruvald.ee

Kultuurispetsialist

rakenduskõrgharidus kultuurinõuniku, tantsujuhina

MAARIKA

ROSENBERG

786 8805

516 5751

maarika.rosenberg@voruvald.ee

Puhkusel 27.05.-31.05.2019

Noorsootööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

SIRLE

MUISTE

786 8805

514 7008

sirle.muiste@voruvald.ee

 

SOTSIAALOSAKOND

Sotsiaalosakonna juhataja

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

ANGELA

JÄRVPÕLD

789 8247

5303 8110

angela.jarvpold@voruvald.ee

Lastekaitsespetsialist

bakalaureusekraad eripedagoogikas

RIINA

MANDEL

518 7491

riina.mandel@voruvald.ee

Puhkusel 21.05.-31.05.2019

Lastekaitsespetsialist

magistrikraad eripedagoogikas

KRISTINA

TOBRELUTS

5194 6420

kristina.tobreluts@voruvald.ee

Sotsiaaltööspetsialist

keskeriharidus sotsiaalhoolduses

KADRI

TRUIJA

785 1471

5302 5280

kadri.truija@voruvald.ee

Sotsiaaltööspetsialist

magistrikraad agronoomias

MARIA

SAARME

785 1471

5332 4890

maria.saarme@voruvald.ee

Puhkusel 06.05.-17.05.2019

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

ENE

ANDREJEV

785 1471

5329 2574

ene.andrejev@voruvald.ee

 

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

HELLI

KALDA

522 6285

 

helli.kalda@voruvald.ee

 

Sotsiaaltöötaja

keskeriharidus zootehnikas

AINO

KAURSON

785 1471

5326 8535

aino.kaurson@voruvald.ee

Puhkusel 06.05.-17.05.2019

Avahooldustöötaja

Vastseliina

TIIU

LIIVAOJA

5354 3534

 

 

Avahooldustöötaja

Vastseliina

KÜLLI

ZIUGAND

5365 9546

 

 

Avahooldustöötaja

Võru

LILIA

KALDMÄE

 

lilia.kaldmae@voruvald.ee

 

Hooldustöötaja

Parksepa sotsiaalmaja

VAIKE

RUNTAL

  Puhkusel 06.05.-19.05.2019  

Avahooldustöötaja

Orava

EIKE

KASELAAN

5351 3279

 

   

Avahooldustöötaja

Lasva

RIINA

NASSAR

517 9250

 

 

Avahooldustöötaja

Lasva

VAIKE

MAASK

     

Avahooldustöötaja

Sõmerpalu

TIIA

RAHULA

510 7662

 

 
MAJANDUSOSAKOND

Ehitusspetsialist

üldkeskharidus

OTT

ALMANN

785 1090

5665 2826

ott.almann@voruvald.ee

Planeeringuspetsialist

Valeria

Litvinenko

 

 

töösuhe ajutiselt peatatud

Planeeringuspetsialist (asendaja)

REIN

KRAAK

  735 5061  rein.kraak@voruvald.ee  

Maaspetsialist

magistrikraad maakorraldusinsenerina

ALAR

VEIBRI

782 2716

5910 5585

alar.veibri@voruvald.ee

Puhkusel 29.04.-10.05.2019

ja 21.05.-28.05.2019

Maaspetsialist

magistrikraad insener-maakorraldajana

KRISTA

LEPP

782 2716

krista.lepp@voruvald.ee

Puhkusel 20.05.-31.05.2019

Arendusspetsialist

Mairi

Raju-Toots

 

lapsehoolduspuhkusel

 

Arendusspetsialist

bakalaureusekraad avalikus halduses

KERTU

KÜNNAPUU

782 1371

524 5631

kertu.kunnapuu@voruvald.ee

 

Hankespetsialist

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

INGE

VILL

5306 4722

 

inge.vill@voruvald.ee

Teedespetsialist

keskeriharidus tehnik-mehaanikuna

PEEP

KIMMEL

735 5058

529 0640

peep.kimmel@voruvald.ee

Puhkusel 13.05.-17.05.2019

Keskkonnaspetsialist

bakalaureusekraad loodusvarade kasutamises ja kaitses

MERLE

TARREND

782 8091

504 9458

merle.tarrend@voruvald.ee

 

Majandusspetsialist

keskeriharidus õmblustööstuse tehnik-tehnoloogina

AIVI

JÄÄGER

799 9363

5745 0366

aivi.jaager@voruvald.ee

Majandustöötaja

VARNO

RÄST

5343 3570

 

Majandustöötaja

ÜLO

TÄHT

5356 1216

ulo.taht@voruvald.ee

Majandustöötaja

ÜLLAR

LAND

516 6412

 

Majandustöötaja

(teede alal)

JAAN

RÜÜBERG

529 9561

jaan.ruuberg@voruvald.ee

FINANTSOSAKOND

Finantsosakonna juhataja

magistrikraad ökonomist-raamatupidajana

RIINA

LAANELEPP

782 2712

5336 4606

riina.laanelepp@voruvald.ee

Pearaamatupidaja

keskeriharidus raamatupidajana

HIIE

SOOME

789 8294

hiie.soome@voruvald.ee

Vanemraamatupidaja

keskeriharidus raamatupidajana

MAIRE

PALO

782 2712

maire.palo@voruvald.ee

Puhkusel 20.05.-31.05.2019

Raamatupidaja

keskeriharidus kaubatundjana

MAI

KOORT

782 2712

mai.koort@voruvald.ee

Puhkusel 13.05.-17.05.2019

Raamatupidaja

kutseharidus raamatupidamisassistendina

KARMEN

KELP

782 2712

karmen.kelp@voruvald.ee

Raamatupidaja

TAIMI

TINTSO

782 2712

taimi.tintso@voruvald.ee

Puhkusel 13.05.-28.05.2019

Raamatupidaja-kassapidaja

JELENA

GOLUBOVA

735 5060

jelena.golubova@voruvald.ee