KOV valimised 2021

Valimisringkond, volikogu liikmete arv

Volikogu võttis 09.06.201 istungil vastu otsuse nr 276, millega

  • määrati Võru Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21
  • moodustati 17. oktoobril 2021 toimuvaks Võru Vallavolikogu valimiseks üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Võru valla haldusterritooriumi piir.
  • määrati Võru vallas valimisringkonnas nr 1 mandaatide arvuks 21.

Võru valla valimiskomisjon

Volikogu kinnitas 09.06.2021 istungil Võru valla valimiskomisjoni koosseisu

Valimiskomisjoni koosseis

  • komisjoni esimees vallasekretär Inga Leelanss, inga.leelanss@voruvald.ee, tel 7821365, mobiil 5692 0660
  • liikmed: Kaja Kiilo, Ester Valgemäe, Karl Kuningas, Inge Vill
  • asendusliikmed: Birgit Pettai, Anne Trumm

Valimiskomisjoni asukoha aadress on Võrumõisa tee 4a, Võru linn (Võru Vallavalitsuse hoone)

 

Valimiskomisjoni protokollid

Valimiskomisjoni otsused