Valla kultuurikava on leitav sündmuste kalendrist.

 

Vallas tegutseb viis tugevat ja elujõulist kultuuriasutust, mille kontaktid leiab SIIT:

 • Puiga rahvamaja;
 • Lasva rahvamaja;

 • Parksepa rahvamaja;
 • Vastseliina rahvamaja;

 • Orava Kultuurimaja.

Kultuuriasutused pakuvad kogukonnale eripalgelisi võimalusi muusika, tantsu ja teatri harrastamiseks, näituste vaatamiseks. Asutused on kooskäimiskohaks erinevatele huvigruppidele ja huvitegevuse harrastajatele.

Traditsioonilised suurüritused on Lasva Järvemuusika kontsert, Vana-Vastseliina Tulede Öö, Sõmerpalu Motokross, Lindora laat, Vastseliina Maarahvalaat. Koostöös Võrumaa Spordiliiduga toimuvad rahvaspordipäevad valla eri piirkondades.  

**************************************************************************************************

Võru vallal on hallata 14 raamatukogu, kus korraldatakse oma piirkonnas erinevaid raamatukogunduslike üritusi. Raamatukogude põhiteenused on raamatute ja ajakirjade kohapeal kasutamine ning koju laenutamine; samuti avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogud pakuvad elanikele lisaks raamatute laenutusele võimalusi tutvuda kirjanikega, osaleda luule– ja lugemisõhtutel ning saada osa kultuuriloolistest ekskursioonidest.

 

Raamatukogud (kontaktid leiab SIIT):

 • Puiga raamatukogu;
 • Parksepa raamatukogu;
 • Väimela raamatukogu;
 • Kirepi raamatukogu;
 • Vastseliina raamatukogu;
 • Vana-Vastseliina raamatukogu;
 • Lasva raamatukogu;
  • Lasva raamatukogu all tegutseb ka Otsa laenutuspunkt;
 • Tsolgo raamatukogu;
 • Kääpa raamatukogu;
 • Orava raamatukogu;
 • Hanikese raamatukogu;
 • Loosi raamatukogu;
 • Sõmerpalu raamatukogu;
 • Osula raamatukogu.

 

Lisaks kultuuriautustele tegutsevad külades aktiivsed mittetulundusühingud ja seltsingud, kes kohapealset külaelu edendavad.