Valla kultuurikava on leitav sündmuste kalendrist.

 

Kultuuriasutused

Vallas tegutseb viis tugevat ja elujõulist kultuuriasutust (vaata kontakte)

 • Puiga rahvamaja;
 • Lasva rahvamaja;

 • Parksepa rahvamaja;
 • Vastseliina rahvamaja;

 • Orava Kultuurimaja.

Kultuuriasutused pakuvad kogukonnale eripalgelisi võimalusi muusika, tantsu ja teatri harrastamiseks, näituste vaatamiseks. Asutused on kooskäimiskohaks erinevatele huvigruppidele ja huvitegevuse harrastajatele.

Traditsioonilised suurüritused on Lasva Järvemuusika kontsert, Vana-Vastseliina Tulede Öö, Sõmerpalu Motokross, Lindora laat, Vastseliina Maarahvalaat. Koostöös Võrumaa Spordiliiduga toimuvad rahvaspordipäevad valla eri piirkondades.  


Raamatukogud

Võru vallal on hallata 14 raamatukogu, kus korraldatakse oma piirkonnas erinevaid raamatukogunduslike üritusi. Raamatukogude põhiteenused on raamatute ja ajakirjade kohapeal kasutamine ning koju laenutamine; samuti avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogud pakuvad elanikele lisaks raamatute laenutusele võimalusi tutvuda kirjanikega, osaleda luule– ja lugemisõhtutel ning saada osa kultuuriloolistest ekskursioonidest.

 

Raamatukogud (vaata kontakte)

 • Puiga raamatukogu;
 • Parksepa raamatukogu;
 • Väimela raamatukogu;
 • Kirepi raamatukogu;
 • Vastseliina raamatukogu;
 • Vana-Vastseliina raamatukogu;
 • Lasva raamatukogu;
  • Lasva raamatukogu all tegutseb ka Otsa laenutuspunkt;
 • Tsolgo raamatukogu;
 • Kääpa raamatukogu;
 • Orava raamatukogu;
 • Hanikese raamatukogu;
 • Loosi raamatukogu;
 • Sõmerpalu raamatukogu;
 • Osula raamatukogu.

 

Lisaks kultuuriautustele tegutsevad külades aktiivsed mittetulundusühingud ja seltsingud, kes kohapealset külaelu edendavad.