ENAMPAKKUMISE TEADE
 
Võru Vallavalitsus annab kirjaliku enampakkumise korras rendile Võru vallale kuuluva büroohoone, asukohaga Võru maakond, Võru linn, Võrumõisa tee 4, ehitisregistri koodiga 113033575, alghinnaga 300 (kolmsada) eurot kalendrikuus.
 
Enampakkumisel osalemiseks esitada hiljemalt 22.10.2019 kell 10.00 Võru Vallavalitsusele Võrumõisa tee 4 a, Võru linn, 65605, tingimustele vastav pakkumine kinnises ümbrikus.
 
 

 
ENAMPAKKUMISE TEADE
 
Võru Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise korras Võru vallale kuuluvate maade rentimise viieks aastaks asukohaga Võru vald, Meegomäe küla, Lapi küla, Raiste küla ja Väimela alevik (katastritunnused 91804:003:0415; 91801:005:0063; 91801:005:0683; 91801:003:1240; 91801:005:0062; 91801:003:0111).
 
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12.11.2019 kell 10.00.
 
 
Kontaktisik:
 
Alar Veibri
maaspetsialist
782 2716, 5910 5585