Kooli lõpetamise toetus

Võimalik on taotleda kooli lõpetamise toetust.

Toetust on õigus saada väga heade tulemustega põhikooli ja põhikoolijärgse õppeasutuse esmasel lõpetajal, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Võru vald. Kooli lõpetamise toetuse suurus on väga heade tulemustega põhikooli lõpetajale (võib esineda üks neli) 200 eurot ja väga heade tulemustega põhikoolijärgse õppeasutuse lõpetajale 200 eurot ja gümnaasiumi medaliga (kuld ja hõbemedal) lõpetamisel makstakse lõpetajale toetust 200 eurot.

Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele taotluse. Toetust saab esitada kooli lõpetamise kalendriaasta lõpuni, st 31.12.2018.

 

Digitaalselt täidetud ja allkirjastatud vormi palume saata vald@voruvald.ee.