UUDISED JA TEATED

Vastseliina Gümnaasium ja Kääpa Põhikool otsib kooliõde

Vastseliina Gümnaasiumis õpib ligikaudu 235 õpilast ning Kääpa Põhikoolis 135 õpilast.

Koolitervishoiuteenuse osutajat vajame juba septembrist 2018.

 

Info telefonil +372 525 9707 või vald@voruvald.ee