Uudised ja teated:

« Tagasi

30. juunil tutvustatakse Kose liivakarjääri laiendust

30. juunil kell 16.00 toimub Võru vallamaja teise korruse saalis Kose liivakarjääri laiendust tutvustav avalik koosolek.

Võru vallas Verijärve külas OÜ Kedokale kuuluval Erlemanni katastriüksusel (tunnus: 91804:003:0258) ja eraisikule kuuluval Väikekoha katastriüksusel (tunnus 91804:003:0169) taotletakse Kose liivakarjääri mäeeraldist, mille pindalaks on 2,39 ha (praegu kasutatav ala 0,91 ha).

Kaevandatavaks maavaraks on täiteliiv (aktiivne tarbevaru 473 000 m3 ja kaevandatav varu 210 000 m3). Maavara kavandatav kasutamise otstarve on teedeehitus ja remont ja üldehitustööd. Taotletav kaevandamise keskmine tootmismaht aastas on 15 000 m3.

 

Lisainfo:

Jaanus Tanilsoo

Keskkonnaspetsialist

+372 504 9458

jaanus.tanilsoo@voruvald.ee