Uudised ja teated:

Algas õppeaasta 2019/2020

Võru valla koolides toimusid 1. ja 2. septembril õppeaasta avaaktused. Kooliteed alustas 103 esimese klassi õpilast. 

 

Avaldame Vastseliina Gümnaasiumi direktor Kristi Pettai kõne täismahus:

 
Hea Vastseliina koolipere, lugupeetud Võru valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ja kõik külalised!
 
Tere tulemast kooli! Suvepuhkus on möödas ja meil kõigil tuleb taas koolilaine end seadistada. 
 
Haridus- ja teadsminister Mailis Reps sõnas kooliaasta alguse pressikonverentsil: „Ees ootab digipöörane, keeleõpet väärtustav ja koolirahule pühendatud õppeaasta. Riigikogu hakkab arutama põhikoolieksamitest loobumise eelnõud." 
 
Digipööre jätkub nii vabariigis kui ka Vastseliina gümnaasiumis. Meie koolis on fookuses küberturvalisus ja digioskuste ohutu kasutamine. 
 
Tänavune õppeaasta on koolirahule pühendatud, kutsun minagi  kogu kooliperet  üles  märkama ja ennetama kiusamiskäitumist. Oluline on, et lapsel oleks koolis turvaline ja et teda ümbritseksid heatahtlikud ja sõbralikud kaaslased. Me kõik peame selleks oma panuse andma.
 
Täna avas meie gümnaasium uksed juba 72. aastat järjest, seekord 264 õpilasele. Eesti eri paikkondes alustab kooliteed umbes 14 500 esimese klassi  õpilast, Vastseliina gümnaasiumi 1. klassi asub õppima  23 pisikest õpihimulist. 
 
Uus kooliaasta algab ka vanemate, õpetajate ning kogu ülejäänud koolipere jaoks. 
 
Esimene koolipäev on äärmiselt oluline ja meeldejääv päev, eriti esimesse klassi astujatele, kellel kõik on uus ja esmakordne. Head esimese klassi õpilased, täna saate te oma esimese aabitasa ja õpialspileti.  Te näete ja kuulete siin palju uut, saate palju uusi sõpru. Olge uudishimulikud, sest nõnda avastate maailma. 
 
Lugupeetud lapsevanemad, laste kasvatamine on muutunud: vanemal tuleb olla rohkem lapse kõrval, see tähendab kooskasvamist, koosõppimist. Peamine eesmärk on pakkuda lapsele turvalist keskkonda, kus ta saab tunda kõiki tundeid kartmata seejuures, et teda häbistatakse, tõugatakse eemale või kritiseeritakse ning luua seeläbi neis julgus vaadata oma sisemaailmale otsa ja  seal toimuvaga toime tulla. Laps vajab teie armastust ja teid üle kõige maailmas.
 
Tänases igapäevaelus mängib suurt rolli lapsevanema eeskuju, huvi tundmine oma lapse tegevuste vastu, olgu ta siis alles algklassiõpilane või juba enda arust täiskasvanud gümnaasiumiõpilane. Huvitumine, toetamine ja ärakuulamine mõjutab ning kujundab inimese eluteed. 
 
Eelmisel aastal juhtisin tähelepanu, et kui uutest tehnoloogiavidinastest saab vaid lõbustusvahend, siis jäämegi sihitult küberkõrbesse uitama. Siis täna arvan, et peame tõsisemalt kui kunagi varem hakkama mõtlema sellele, kuidas end  digipöörituse eest kaitsta või õigem oleks siinkohal mainida, kuidas teadlikult selles keerlevas-pöörlevas maailmas käituda kahjustama eelkõige ennast ja ka teisi. Tihti näen,  kuidas terve perekond on tulnud kodunt välja õhtustama – ja kõikidel on nutitelefonid käes... Kõik algab eeskujust.
 
Head vanemad, loodan, et laste õpetamisel on parem koostöös ühtseid väärtusi kanda ja  ühte sammu astuda. 
 
Head õpilased, igaüks teist peab pingutama ja võtma vastutuse oma õppimise eest, sest teadmised ja oskused ei kuku teile niisama sülle. Õppimine peab olema küll huvitav, koostöine, aga eelkõige mõtestatud. "Õppimine ilma mõtlemiseta on tühi töö; mõtlemine ilma õppimiseta aga lausa ohtlik," on Konfutsius öelnud.   
 
Õpilase töö on õppimine, me võime üheskoos natuke edasi mõtiskleda: kui ei õpi, siis positiivset tulemust ei tule, aga töömaailmas-päriselus, kui sa tööd ei tee, siis palka ei saa. Ehk aitas see primitiivne  näide  paremini mõista õppimise vajalikkust. Nii nagu töötegemine vajab ka õppimine pingutamist. Aga iga kord, kui oled sellega hakkama saanud, usu, tunned uhkust ja rõõmu oma saavutatu üle. Head õpilased, soovin teile julget pealehakkamist, püsivust ja  südikust avastusterada  käies.  
 
Tunnen isiklikult, et õpetajaamet on täna üks raskemaid. Aastas vahetab 13% õpetajatest tööd. 
 
Arvatakse, et tegelikult ei ole üldse võimalik kedagi õpetada. Õppida jah, see on võimalik, õpetada aga mitte. Saab üksnes pakkuda ja luua võimalusi, aga see, kas seda vastu võetakse ja sellest midagi saadakse, on juba igaühe enda asi.  
 
Toon siinkohal ilmeka näite, tänane noor sõidab rulaga kooli poole, kuulab klappidest muusikat ja samal ajal suhtleb telefonis sõbraga. 190 km/h käib info peast läbi ja kui ta kooli jõuab, ütleb õpetaja, et ta paneks kõik omad asjad ära ja tegeleks õpetaja antuga… Kuidas? See ongi tõsine väljakutse tänasele õpetajale. 
 
Elame jätkuvalt kiirete muutuste ajal, mis nõuab meilt kõigilt pidevalt uute teadmiste omandamist, uuega harjumist, kohanemist ja paindlikkust. Nii nagu ei saa 70-aastane inimenegi tänasel päeval enam muretut pensionipõlve nautida, vaid osaleb elukestvas õppes, et olla endiselt aktiivne tööturul. Ka koolil tuleb ajaga sammu pidada. Ja Vastseliina gümnaasiumist saadud haridus on just mitmekülgse hariduse alustalaks. Olen uhke meie ühise meeskonnana toimiva koolipere üle, olen uhke meie õpetajate üle, kes teevad alati südamega tööd, olen uhke meie õpilaste üle, kes  on tohutult pingutanud ja osalenud väga erinevatel kooli esindavatel üritustel, olgu selleks kas spordivõistlus, laulu- ja tantsupidu või ainealane olümpiaad. Kahjuks saavutatut ei jõua täna siin ette lugeda, aga suurepärased tulemused ja laste rõõmsameelsus  kõnelevad enda eest.
 
Hea koolipere, soovin kõigile sära silmadesse, olge avatud uutele ideedele ja et igasse klassi jätkuks teineteise mõistmist ning sõbralikkust. Toredat algavat kooliaastat!