Uudised ja teated:

« Tagasi

Algas Võrumaa arenduskeskuse tunnustamiskonkurss "Kiida tegijat 2021"

Võrumaa tegusaid kodanikke ja ühendusi tunnustatakse pidulikult igal aastal kodanikupäeva lähistel novembri viimasel nädalal. Läbi aastate on tunnustust leidnud mitmed kodanikud, kodanikuühendused, aga ka ettevõtjad, kes on kodanikualgatusi toetanud.

Võru maakonna tegusate kodanike tunnustamise eesmärk on tõsta esile inimesi, kes omaühiskondliku tegevusega on olnud eeskujuks ning andud oma panuse maakonnakodanikuühenduste tegemistesse, ühendusi, kelle tegevus piirkonnas on olnudtänuväärne ning ettevõtjaid, kes on toetanud kodanikuühiskonda.

Esitatud kandidaat peab vastama vähemalt ühele allpool esitatud statuudis välja toodud kriteeriumile.
 
 

Võru maakonna tegusa kodaniku tunnustuse saaja:

 • omab kogukonnas olulist rolli kas mõtte või tegudega;
 • on panustanud piirkonna arengusse;
 • on aktiivne ja koostööaldis;
 • on kogukonda ühendav;
 • on panustanud vähemalt ühe vabaühenduse töösse.


Võru maakonna silmapaistva ühenduse tunnustuse saaja:

 • tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne;
 • on teistele ühendustele eeskujuks;
 • on oluliselt aidanud kaasa erinevate sektorite tulemuslikule koostööle.


Kodanikuühiskonda toetanud ettevõtte/ettevõtja tunnustuse saaja:

 • on toetanud vabaühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul moel;
 • on loonud, hoidnud ja/või innustanud koostööd era- ja mittetulundussektori vahel.

 

Tunnustamise ajakava 2021:
 • 1. november kandidaatide esitamise tähtaeg vorumaa.ee lehel või saada postigaaadresslie Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, Võru linn;
 • 2.-15. novembrini rahvahääletus;
 • 24. november tunnustuste üleandmine pidulikul tunnustamisürtusel.

 

Täpsem info Võrumaa arenduskeskuse kodulehelt>>