Uudised ja teated:

« Tagasi

AS Võru Vesi annab külmade tulekuks soovitusi

Seoses külmade saabumisega on igati asjakohane meelde tuletada, mida iga majapidamine oma krundil ja majas saaks ette võtta, et vältida torude ja veemõõdusõlme külmumist.

Mõned soovitused ja näpunäited torustike külmumise ennetamiseks.

  • Temperatuur veemõõdusõlmes ei tohi langeda alla +4 kraadi. Kui veemõõdusõlm paikneb keldris, siis külmumise vältimiseks paigaldada veemõõdusõlme lisaküttekeha ning soojustada keldriaknad ja torustik.
  • Kui veemõõdusõlm asub kaevus, tuleb soojustada kaevukaas. Selleks võib näiteks kasutada vähemalt 100 mm penoplasti.
  • Kui maja või suvila seisab talveperioodil tühjana, soovitame ajutiselt vesi sulgeda ning torustik tühjaks lasta. Vee sulgemiseks tuleb ühendust võtta ASiga Võru Vesi.
  • Samuti tuleb tühjaks lasta kõik kinnistul paiknevad kastmisvee torustikud, millel on külmumise oht.
  • Veetorustik peab paiknema allpool külmumispiiri, see on 1,5-1,9 m sügavusel. Kui on teada, et torustik või majasisend pole paigaldatud nõutud sügavusele, siis võib külmumise vältimiseks kasutada torustiku elektrilist soojendamist ja võimalusel kuhjata trassile lund või lehti.
  • Kliendi kohustus on hoida veemõõdusõlme paigaldatud arvesti külmumise eest. Selleks tuleb hoida püsivalt veemõõdusõlmes temperatuur vähemalt +4 kraadi. Kui veearvesti on ära külmunud (veearvesti klaas on purunenud või veearvesti juurest tilgub), siis tuleb sellest viivitamatult teatada vee-ettevõtjale, kes vahetab veearvesti välja kliendi kuludega ning vajadusel sulgeb kinnistul veeühenduse.
  • Kui üksi eelpooltoodu ei ole rakendatav, siis külmumise vältimiseks võib jätta veekraani nirisema/tilkuma.
  • Tuleb olla tähelepanelik ja mitte kaotada valvsust peale suurte külmade möödumist, õhutemperatuuri soojenedes liigub maapinnas külm sügavamale ja säilib torustike külmumis oht.
  • Samuti tuleb tähelapanu pöörata kanalisatsioonitorustikele. Kui eelmistel talvedel on olnud probleeme külmumisega, siis kuhjata trassi peale lund või lehti.

Kui külmumine on toimunud, tuleb võimalike kahjude ära hoidmiseks sellest viivitamata teada anda vee-ettevõtjale. Külmunud torustikku ei tohi hakata ise lahtise leegiga sulatama! Abi saamiseks soovitame pöörduda ASi Võru Vesi poole või teiste torutöösid teostavate ettevõtete poole, kellel on olemas torustiku sulatamiseks vastavad vahendid.

 

AS Võru Vesi