Uudised ja teated:

« Tagasi

Algatati asustusjaotuse muutmine ajaloolise Kanariku küla ennistamise eesmärgil

Võru vallavolikogu algatas Raiste küla endise Kanariku piirkonna elanike taotluse alusel 13.02.2021 otsusega nr 246 „Asustusjaotuse lahkmejoonte muutmise  algatamine" Raiste küla asustusjaotuse muutmise ajaloolise Kanariku küla ennistamise eesmärgil.

Kõigil asjaomasel Raiste küla territooriumil elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus esitada arvamusi  või ettepanekuid Raiste küla asustusjaotuse muutmise kohta, mille tulemusena kavatsetakse taastada endine Kanariku küla.

Palume esitada oma arvamus/nõusolek kirjalikult Võru vallavalitsusele e-posti aadressil vald@voruvald.ee või aadressile Võrumõisa tee 4a 65605 Võru linn hiljemalt 13. märtsiks 2021.

 

Lisa: Kanariku küla lahkmejoone kirjeldus

Kanariku piirjooned.