Uudised ja teated:

« Tagasi

Avalik konkurss Orava kooli direktori ametikohale

                                                  

 

Võru Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Orava kooli direktori ametikoha täitmiseks, asukohaga Orava küla, Võru vald, Võru maakond.

Orava kool on Võru Vallavalitsuse hallatav ühtse asutusena tegutsev põhikool ja koolieelne lasteasutus. Orava koolis toimub õpe põhikoolis osaliselt liitklassides ning kooli juurde kuulub üks lasteaiarühm.

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

 

Tööaeg: täistööaeg.

 

Põhinõudmised direktorile:

Direktori tööülesandeks on tagada õppe ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus. Direktor vastutab koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded.

 

Edukal kandidaadil on:

 • teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
 • juhtimiskompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas;
 • vähemalt 1-aastane juhtimiskogemus;
 • ühe võõrkeele oskus vähemalt suhtlustasandil;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsimis- ja planeerimisvõime.

 

Kandideerijal esitada:

 • elulookirjeldus (sh töö- või teenistuskäik);
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • kandidaadi kirjalik nägemus väikekooli ja koolieelse lasteasutuse juhtimisest ning edasisest arengust;
 • muud dokumendid, mida kandidaat oluliseks peab.

 

Omalt poolt pakume:

 • võimalust töötada kool-lasteaia juhina;
 • head töökeskkonda looduskaunis kohas;
 • eneseteostust kooli arendamisel.

 

Dokumendid esitada hiljemalt 30. juuliks 2020 Võru Vallavalitsusele aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn, Võru maakond või digitaalselt e-posti aadressile vald@voruvald.ee.

 

Lisainfo: abivallavanem Piret Otsatalu, tel +372 520 3908 ja haridusspetsialist Ülle Tillmann, tel +372 525 9707.