Uudised ja teated:

« Tagasi

Enampakkumise teade Kontori kinnistu (tähtaeg: 19.11.2019 kell 10.00)

Võru Vallavolikogu  09.10.2019 otsusega nr 172 otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras (edaspidi enampakkumine) Võru vallale kuuluv kinnistu registriosa numbriga 1540441, asukohaga Võru maakond, Võru vald, Osula küla, Kontori, mille koosseisu kuulub maa katastritunnusega 91701:001:0223, pindalaga 1556 m2 , sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa 100% ja ehitis ehitisregistri koodiga 113031906, alghinnaga 15 000 (viisteist tuhat) eurot. 
 
Pakkumiste tähtaeg: 19.11.2019 kell 10.00