Uudised ja teated:

« Tagasi

Enampakkumise teade Töökoja kinnistu võõrandamise kohta

Võru Vallavolikogu  20.05.2020 otsusega nr 205 otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras Võru maakonnas Võru vallas Järvere külas Töökoja kinnistu registriosa numbriga 2812441, mille koosseisu kuulub maa katastritunnusega 76702:002:0152, pindalaga 1154,0 m2, sihtotstarbega tootmismaa 100%, alghinnaga 8 000 eurot. Kaasomandis olevast kinnistust on Võru valla omandis 9/14 mõttelist osa.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.detsember 2020.

Kirjaliku enampakkumise tingimused

Fotod