Uudised ja teated:

Huvitegevuse toetuste korduma kippuvad küsimused

  1. Mis on õppemaks (osalustasu)?

Õppemaks (osalustasu) on lapsevanema poolt makstav igakuine õppemaks lapse huviringi eest.

 

  1. Kes saab taotleda õppemaksu (osalustasu) toetust?

Õppemaksu (osalustasu) toetust saab taotleda lapsevanem.

 

  1. Kes võiks küsida õppemaksu toetust, mis on kuni 30 eurot kuus?

Õppemaksu (osalustasu) toetust saab taotleda lapsevanem, kelle laps osaleb huvitegevuses. Taotluse blankett on leitav https://voruvald.kovtp.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid

 

  1. Kes saab taotleda õppekoha maksumuse toetust?

Õppekoha maksumuse toetust saab taotleda mittetulundusühing või klubi, kes pakub Võru valla noortele huvitegevust.

 

  1. Kui laps käib lasteaias ja osaleb seal jalgpallitrennis, kas siis on ka võimalik huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise korra paragrahv 4 järgi toetust taotleda?

Kui laps osaleb lasteaias toimuvas jalgpalli huviringis, siis lapsevanem toetust taotleda ei saa, sest toetuse eesmärgiks on luua võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks õpilase üldharidust ja kutseharidust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal. 

 

  1. Kes on noor?

Noor on rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elav 7.-19. aastane füüsiline isik, kes õpib huvikoolis või osaleb huvitegevuses.

 

  1. Kas lapsevanem peab vallavalitsusele teada andma, et laps hakkas huviringis käima?

Ei, huviringis käima hakkamise kohta vallavalitsusele avaldust esitama ei pea.

 

  1. Keda teavitada kui laps enam huviringis ei käi?

Lapsevanem peab tegema avalduse huvikooli ja teavitama vallavalitsust meiliaadressil sirle.muiste@voruvald.ee.