Uudised ja teated:

Perearstikonkursi väljakuulutamine Võru vallas

Terviseamet kuulutab välja konkursi perearsti leidmiseks vabanenud nimistule N0793 üldarstiabi osutamiseks. Perearsti teeninduspiirkond on Võru vald Võru maakonnas. Nimistu suurus seisuga 2.03.2020 on 1346 isikut.
 
Kandidaadile esitatavad nõuded:
 1. registreering perearstina tervishoiutöötajate riiklikus registris tööle asumisel;
 2. üldarstiabi osutamise alustamine esimesel võimalusel;
 3. teenuse osutamise asukoht Võru vallas;
 4. eesti keele oskus kõnes ja kirjas, soovitavalt vene ja inglise kõnekeele oskus;
 5. kasuks tulevad töökogemus üldarstiabi osutamisel ning täienduskoolitused.
 
Kandidaadil esitada Terviseametile hiljemalt 18. aprilliks 2020. a (k.a) e-posti aadressil pmo@terviseamet.ee või kinnises ümbrikus postiaadressil Terviseamet, Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn märgusõnaga «Perearstikonkurss Võru» järgmised dokumendid:
 1. Kirjalik avaldus, milles märgitakse ära:
  • konkursil osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kavandatava tegevuskoha asukoht ja aadress;
  • perearstiga koos töötama hakkavate tervishoiutöötajate nimed ja isikukoodid (olemasolul);
  • perearstina tegutsemise kavandatav õiguslik vorm (füüsilisest isikust ettevõtjana või üldarstiabi osutava äriühingu kaudu).
 2. CV.
 
Konkursi võitjal on võimalik taotleda lähtetoetust suuruses 15 000 eurot, kui residentuuri lõpetamisest on möödas vähem kui viis aastat (www.sm.ee/et/tervishoiutootajad).
 
Lisateave: kaie.soodla@terviseamet.ee või tel 650 9856.