Uudised ja teated:

Võru vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi sundvalduste menetleja leidmiseks

Võru vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi sundvalduste menetleja leidmiseks.
 
Menetleja ülesandeks on Võru valla teede alustele maadele sundvalduste seadmise ja erateede avalikuks kasutamiseks määramise otsuste menetlemisega seotud ülesannete täitmine.
 
Eeldused kandidaadile:
  • oskab käsitleda ülesannete täitmiseks vajalikke arvutiprogramme (maakatastri pidajale masinloetaval kujul sundvalduse ruumilise ulatuse andmete esitamiseks) ja andmekogusid;
  • valdab eesti keelt kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas;
  • omab teadmisi ja kogemust asjaajamisest ja õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning suudab koostada oma valdkonna dokumente;
  • orienteerub oma valdkonna õigusaktides;
  • tunneb ja oskab rakendada vajalikke Eesti Vabariigi ja Võru valla õigusakte;
  • väga hea suhtlemisoskus.

 

Kasuks tuleb:
  • eelnev töökogemus avalikus teenistuses.

 

Tasu käsundi täitmise eest: 6,65 eurot/tund (bruto) ja kuni 168 tunni ulatuses kuus.
 
Käsundi täitmise periood: 01.07.2021-31.12.2021.
 
Avaldusi ootame 18. juuniks 2021 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või kirjalikult Võru vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond märgusõnaga „Sundvalduste menetleja".
 
Lisainfo:
Juris Juhansoo
abivallavanem
juris.juhansoo@voruvald.ee
526 2886