Uudised ja teated:

« Tagasi

Info ja sündmused Võru vallas 19.–25. aprillini

Töökorraldus Võru vallavalitsuses

Võru vallavalitsuses toimub kodanike teenindamine ainult e-posti ja telefoni teel tööpäeviti kella 8.00–16.30. Erandiks on rahvastikuregistri toimingud. Lapse sünni registreerimiseks ja elukohateadete puhul palume eelnevalt võtta ühendust registripidajaga telefonil 78 21 576.

Äärmisel vajadusel toimub kohtumine ametnikuga eelneval kokkuleppel. Kodanikel tuleb eelnevalt vastuvõtt Võru vallamajja vallavalitsuse ametnike juurde registreerida telefoni või e-posti teel. Kontaktid

Sotsiaalosakond tagab kõik teenused: koduteenus, tugiisikuteenus täiskasvanutele ja isikliku abistaja teenus. Toimetuletoetust on võimaik taotleda ka telefoni teel. Vajadusel saab dokumente jätta vallamaja postkasti. Äärmisel vajadusel teenindatakse sotsiaalosakonna kliente ka vallamajas koha peal. Selleks palume kasutada sotsiaalosakonna eraldi sissepääsu. Jälgida suunaviitasid!

Vastuvõttu ei toimu ka piirkonna teenuskeskustes Sõmerpalus, Vastseliinas ja Oraval.

Muudes valdkondades ja allasutustes lähtutakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutest. Valitsus leevendab järk-järgult COVID-19 piiranguid alates 26. aprillist. Lisainfo


Reedel, 23. aprillil

kell 21.00               Võru valla jüriöö märgutule "Eestimaa küla elab" süütamine Kirumpääl. Lisainfo.

 

Pühapäeval, 25. aprillil

kell 14.00               mälumäng „Kui pea ei jaga, jagavad jalad" Lasva rahvamaja juures. Liitu üritusega.  

 

Võru vallavalitsuse töötajate puhkused

Vallasekretär Inga Leelanss puhkab alates 22. aprillist kuni 30. aprillini. Asendab: Kaja Kiilo. 

Keskkonnaspetsialistil Jaanus Tanilsoo puhkab alates 12. aprillist kuni 30. aprillini. Asendab: Aivi Jääger.

Arendusspetsialist Mairi Raju-Toots on õppepuhkusel alates 19. aprillist kuni 23. aprillini. Asendab: Rein Kraak.

Finantsosakonna juhataja Jaano Uibo on puhkusel alates 19. aprillist kuni 23. aprillini. Asendab: Eva Rõõmus.

Raamatupidaja Mai Koort on puhkusel alates 19. aprillist kuni 23. aprillini. Asendab: Maire Palo.

 

Muu info

Alates 26. märtsist 2021 on seoses kevadiste ilmastikutingimustega kõikidel teeregistris olevatel Võru valla teedel üle 8 tonni registrimassiga sõidukitega liiklemine keelatud. Liikluspiirang ei kehti Eesti Keskkonnateenused AS-i jäätmeveokitele. Piirang kehtib kuni käesolevat korraldust muutva õigusakti vastuvõtmiseni. Lisainfo.

Alates 5. aprillist on avatud registreerimine Vastseliina maarahva laada kauplejatele. Registreerida saab Vastseliina maarahva laada kodulehel

19. aprillist kuni 3. maini 2021 on Vastseliina postkontor ajutiselt suletud. Lisainfo.

19. aprillini kutsub rahandusministeerium esitama kandidaate regionaalmaasika auhinnale. Lisainfo.

19. aprillini saab kandideerida Eesti Lasterikaste Perede Liidu korraldatavale Aasta Suurpere konkursile. Lisainfo.

25. aprillini saab esitada kandidaate Võru maakonna aasta ema tunnustamiseks. Lisainfo.

29. aprillini saab esitada kandidaate Eesti Naisliidu välja kuulutanud Aasta Ema konkurssile. Lisainfo.

30. aprillini saab esitada käsitöötooteid Vana-Võromaa käsitöökonkursile „Mõtsa poolõ". Lisainfo.

30. maini saab esitada kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustamise konkursile. Lisainfo.

30. maini saab esitada kandidaate täiskasvanud õppijate tunnustamisele. Lisainfo.

15. juulini saab esitada töid Kagu ühistranspordikeskuse välja kuulutatud Põlva- ja Võru maakonna avalikke liine teenindatavate busside väliskujunduse kavandite ideekonkursile. Lisainfo.

MTÜ Vahtsõliina Uma Savi ei korralda tavapäraseid huviringe seoses Eestis kehtestatud piirangutega. Eelneval kokkuleppel on võimalus savikoja ruume kasutada individuaalselt või oma perega. Lisainfo.

Tartu Ülikooli geograafia eriala üliõpilane Signe Kallion viib läbi küsitlust seoses oma lõputööga "Võru linnalähiliinide reformijärgne mõjuanalüüs", et välja selgitada, kuidas Võru linna ja Võru linna naabervaldade elanikud on rahul uue linnalähiliinide võrguga. Küsitlus.

Üleskutse seoses Tsolgo küla ja kooli kokkutulekuga 14. augustil. Lisainfo.

Traktorite ülevaatuse graafik 2021Vaata graafikut.

Teenuste vahendamise platvorm KYLAS kutsub kõiki kohalikke elamusteenuste pakkujaid lisama oma andmeid virtuaalsele turuplatsile. Lisainfo.

 

Toetuste taotlemine

Võru valla kortermajade toetusprogrammi taotlusvoor on avatud. Lisainfo.

1. aprillist kuni 30. aprillini on avatud Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme taotlusvoor. Lisainfo.

1. aprillist kuni 30. aprillini saavad kohalikud kogukonnad taotleda toetust. Avatud on KOPi kevadvoor. Lisainfo.

12. aprillist on avatud kodutoetuse taotlusvoor lasterikastele peredele. Lisainfo.

4.–22. aprillini saab taotleda Natura metsatoetust. Lisainfo.

KIK lõpetas seoses eelarve täitumisega eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetuste taotluste vastuvõtu. Lisainfo.

2. mail algab pindalatoetuste taotlemine e-PRIA vahendusel. Lisainfo.

 

Turism ja sport

Adrenalin Arena on suletud seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud uute piirangutega koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Vastseliina piiskopilinnuse elamuskeskuse majad on suletud. Linnuse õueala on aga jätkuvalt avatud kõigile huvilistele.

Piusa külastuskeskus ootab külastajaid koobastesse neljapäevast pühapäevani kella 12–16.

Kütioru keskus on suletud. 

Väimela tervisekeskus on seoses varasemalt etteplaneeritud ujulahoone renoveerimisega ning Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koroonaviiruse leviku pidurdamiseks sätestatud vajalike meetmete rakendamisega suletud ajavahemikul 8. märtsist kuni oktoobrini 2021. Kohtumiseni sügisel!

  

Tööpakkumised

Vastseliina hooldekodu võtab tööle hooldustöötaja. Kandideerimise tähtaeg on 5. mail 2021. Lisainfo.

Vastseliina piiskopilinnus ootab suviseks hooajaks (juuni – august 2021) oma õukonda: kõrtsi teenindajaid, kokka, abilist kööki ja kõrtsi, klienditeenindajaid, kaupmehekoja ülemat, palverännumaja emandat või isandat ning majahaldjat ehk puhastusteenindajat. Avaldus esitada hiljemalt 31. märtsiks 2021 e-posti aadressile linnus@vastseliina.eeLisainfo.

  

Kirikute teated

Seoses Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega ei toimu kirikutes avalikke jumalateenistusi.

 

EELK Vastseliina Katariina koguduse teated

Vastseliina kirik on avatud pühapäeviti kella 12–13 palvetamiseks, küünla süütamiseks või vaimulikuga kõnelemiseks.

 

EELK Pindi koguduse teated

Pindi kirik on pühapäeviti avatud palvetamiseks, küünla süütamiseks või vaimulikuga kõnelemiseks.
 

Võru valla sündmustega püsivalt kursis olemiseks jälgige jooksvalt Võru valla sündmuste kalendrit, mis on leitav ka Võru valla kodulehel.

  

Tegevused Võru valla noortekeskustes

Alates 15. märtsist tegutsevad Võru linna noortekeskus ja Võru valla noortekeskused ühiselt veebivahendusel. Piirkonna noorsootöötaja jagavad noortele infot ja linke.

Järgnevalt noortekeskuste nädala tegevuskava:

Esmaspäeval, 19. aprillil kell 16.30 Kuldvillak. Vaadata saab Võru ja Vastseliina noortekeskuse podcasti.

Teisipäeval, 20. aprillil toimuvad erinevad tegevused erinevates piirkondades.

Kolmapäeval, 21. aprillil kell 16.30 Kuldvillak. Vaadata saab Vastseliina noortekeskuse podcasti.

Neljapäeval, 22. aprillil toimuvad erinevad tegevused erinevates piirkondades. Kokatakse koos (õppevideod noortekeskuste erinevates meediakanalites).

Reedel, 23. aprillil toimuvad erinevad tegevused erinevates piirkondades. Vaadata saab Vastseliina noortekeskuse podcasti.

Käimas on ka noortele vaheaja videokonkurss "Võru vald läbi noorte silmade", kes kestab 19. aprillist kuni 23. aprillini.
Võta loodusesse kaasa telefon või kaamera, tee oma lemmik kohast video ning lae see üles: https://lingid.ee/VVlabinoortesilmade
Video tee mp4 formaadis ja landscapes filmitult. Video pikkus 10-30 sekundit.
Osalejate vahel loositakse välja auhinnad.
Täpsem info piirkonna noorsootöötajalt või sirle.muiste@voruvald.ee.
 
Lisaks sellele on Sõmerpalus avatud orienteerumise püsirada. Start ja kaardipostkast on Sõmerpalu motohalli parkla lähedal. Kaardid: "pikk", "keskmine", "lühike" ja "kõikide punktidega" leiab http://www.okvoru.ee/orienteerumispaevakud/ ning stardi juures postkastist.
 
Kääpa noortekeskus pakub sel nädalal orienteerumist lausa kolmes kohas: Tsolgos, Kääpal ja Lasval. Nagu ikka loositakse osalejate vahel välja väiksed auhinnad. Lisainfo Kääpa noortekeskuse Facebooki grupist.
 
Orava, Sõmerpalu ja Vastseliina noortekeskustest on võimalik laenutada erinevaid liikumisvahendeid (rulad, tõuksid, rattad, rulluisud, discgolfi kettaid jne). Võta ühendust oma noorsootöötajaga!

 

Kose noortetoa lisainfo: Kirsika Kikkas tel 5887 9552 või Kose noortetoa Facebooki lehel.

Kääpa noortekeskuse lisainfo: Laura Loikmann tel 5342 2390 või Facebooki grupis „Kääpa noortekeskus".

Orava noortekeskuse lisainfo: Liina Loosaar tel 524 7986 või Orava noortekeskuse Facebooki lehel (Orava noortele lisainfo ka eraldi Messengeri grupis).

Parksepa noortekeskuse lisainfo: Kaisa Niilo tel 521 4846 või Facebooki grupis „Parksepa noored".

Sõmerpalu noortekeskuse lisainfo: Helje Võõras tel 5345 7805 või Sõmerpalu noortekeskuse Facebooki lehel.

Vastseliina noortekeskuse lisainfo: Merlis Pajustik tel 5919 1992 või Vastseliina noortekeskuse Facebooki lehel.

Võru noortekeskuse lisainfo: Gitlin Kütt tel 5344 0622 või Võru noortekeskuse Facebooki lehel.

 

Raamatukogude info

Orava raamatukogu

Orava raamatukogus on 30. märtsist kuni 31. maini avatud Toomas Volkmanni fotonäitus "Vabariigi lapsed".

 

Parksepa raamatukogu

Alates aprillist on Parksepa raamatukogus avatud Puiga raamatukogu direktori Maire Noormaa meeleolupiltide näitus.

Parksepa raamatukogu on avatud ainult reedeti kella 11–18.

   

Nii sündmuste kalendrit kui ka nädalainfot täiendatakse jooksvalt!