Uudised ja teated:

« Tagasi

Info ja sündmused Võru vallas 5.–11. aprillini

Töökorraldus Võru vallavalitsuses

Võru vallavalitsuses toimub kodanike teenindamine ainult e-posti ja telefoni teel tööpäeviti kella 8.00–16.30. Erandiks on rahvastikuregistri toimingud. Lapse sünni registreerimiseks ja elukohateadete puhul palume eelnevalt võtta ühendust registripidajaga telefonil 78 21 576.

Äärmisel vajadusel toimub kohtumine ametnikuga eelneval kokkuleppel. Kodanikel tuleb eelnevalt vastuvõtt Võru vallamajja vallavalitsuse ametnike juurde registreerida telefoni või e-posti teel. Kontaktid

Sotsiaalosakond tagab kõik teenused: koduteenus, tugiisikuteenus täiskasvanutele ja isikliku abistaja teenus. Toimetuletoetust on võimaik taotleda ka telefoni teel. Vajadusel saab dokumente jätta vallamaja postkasti. Äärmisel vajadusel teenindatakse sotsiaalosakonna kliente ka vallamajas koha peal. Selleks palume kasutada sotsiaalosakonna eraldi sissepääsu. Jälgida suunaviitasid!

Vastuvõttu ei toimu ka piirkonna teenuskeskustes Sõmerpalus, Vastseliinas ja Oraval.

Muudes valdkondades ja allasutustes lähtutakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutest.

 

Võru vallavalitsuse töötajate puhkused

Sotsiaaltööspetsialist Maria Saarme puhkab alates 1. aprillist kuni 14. aprillini. Asendab: Kadri Truija.

Pearaamatupidaja Eva Rõõmus puhkab alates 9. aprillist kuni 12. aprillini. Asendab: Jaano Uibo.

 

Muu info

Alates 26. märtsist 2021 on seoses kevadiste ilmastikutingimustega kõikidel teeregistris olevatel Võru valla teedel üle 8 tonni registrimassiga sõidukitega liiklemine keelatud. Liikluspiirang ei kehti Eesti Keskkonnateenused AS-i jäätmeveokitele. Piirang kehtib kuni käesolevat korraldust muutva õigusakti vastuvõtmiseni. Lisainfo.

Alates 5. aprillist on avatud registreerimine Vastseliina maarahva laada kauplejatele. Registreerida saab Vastseliina maarahva laada kodulehel

7. aprilliks on oodatud kohaliku kogukonna ja elanike ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Kubja-Kose-Meegomäe metsatööde plaanimisel. Lisainfo.

7. aprilliks on oodatud kohaliku kogukonna ja elanike ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Orava piirkonnas Kõvera järve piirkonna metsatööde plaanimisel. Lisainfo.

19. aprillini kutsub rahandusministeerium esitama kandidaate regionaalmaasika auhinnale. Lisainfo.

18. aprillini saab esitada kandidaate "Eestimaa õpib ja tänab" tunnustamisele. Lisainfo

MTÜ Vahtsõliina Uma Savi ei korralda tavapäraseid huviringe seoses Eestis kehtestatud piirangutega. Eelneval kokkuleppel on võimalus savikoja ruume kasutada individuaalselt või oma perega. Lisainfo.

Tartu Ülikooli geograafia eriala üliõpilane Signe Kallion viib läbi küsitlust seoses oma lõputööga "Võru linnalähiliinide reformijärgne mõjuanalüüs", et välja selgitada, kuidas Võru linna ja Võru linna naabervaldade elanikud on rahul uue linnalähiliinide võrguga. Küsitlus.

Üleskutse seoses Tsolgo küla ja kooli kokkutulekuga 14. augustil. Lisainfo.

Traktorite ülevaatuse graafik 2021. Vaata graafikut.

 

Toetuste taotlemine

Võru valla kortermajade toetusprogrammi taotlusvoor on avatud. Lisainfo.

Jätkuvalt saab taotleda toetust eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks. Lisainfo

1. aprillist kuni 30. aprillini on avatud Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme taotlusvoor. Lisainfo.

1. aprillist avas Riigi Tugiteenuste Keskus koos Rahandusministeeriumiga taotlusvooru, millest saavad toetust taotleda Valga, Võru ja Põlva maakonnas tegutsevad väikeettevõtjad. Lisainfo.

1. aprillist kuni 30. aprillini saavad kohalikud kogukonnad taotleda toetust. Avatud on KOPi kevadvoor. Lisainfo.

4.–22. aprillini saab taotleda Natura metsatoetust. Lisainfo.

Kuni 8. aprillini on EASi Covid-19 mõjude leevendamiste toetuste taotlemine avatud majutusettevõtjatele, reisi- ja transpordiettevõtjatele ning käsitöö-, suveniiri- või Eesti disaini müüjatele. Lisainfo.

 

Turism ja sport

Adrenalin Arena on alates 11. märtsist suletud seoses Vabariigi Valitsuse kehtestatud uute piirangutega koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Vastseliina piiskopilinnuse elamuskeskuse majad on suletud. Linnuse õueala on aga jätkuvalt avatud kõigile huvilistele.

Piusa külastuskeskus on suletud.

Kütioru keskus on suletud. 

Väimela tervisekeskus on seoses varasemalt etteplaneeritud ujulahoone renoveerimisega ning Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koroonaviiruse leviku pidurdamiseks sätestatud vajalike meetmete rakendamisega suletud ajavahemikul 8. märtsist kuni oktoobrini 2021. Kohtumiseni sügisel!

  

Tööpakkumised

Kääpa põhikool võtab tööle vanemkoka. Tööle asumise aeg 28. juuni 2021. Kandidaatidel palume saata avaldus e-posti aadressile kool@koopakool.edu.ee. Lisainfo tel 53307063 (direktor) või tel 56684581 (majandusjuhataja).

Vastseliina piiskopilinnus ootab suviseks hooajaks (juuni – august 2021) oma õukonda: kõrtsi teenindajaid, kokka, abilist kööki ja kõrtsi, klienditeenindajaid, kaupmehekoja ülemat, palverännumaja emandat või isandat ning majahaldjat ehk puhastusteenindajat. Avaldus esitada hiljemalt 31. märtsiks 2021 e-posti aadressile linnus@vastseliina.eeLisainfo.

 

Enampakkumised

Maa-ameti enampakkumine Võru vallas asuvate kinnisasjade põllumajanduslikuks kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 6. aprill 2021. Lisainfo.

 

Kirikute teated

Seoses Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega ei toimu kirikutes avalikke jumalateenistusi.

 

EELK Vastseliina Katariina koguduse teated

Vastseliina kirik on avatud pühapäeviti kella 12–13 palvetamiseks, küünla süütamiseks või vaimulikuga kõnelemiseks.

Koguduse nõukogu valimised toimuvad perioodil 11. –18. aprill 2021.

Hääletada saab:

  • 11. aprillil kell 12 Orava kultuurimajas;
  • 13.–16. aprillini kella 16–18 kogudusemajas Vastseliinas, aadressil Võru tn 1;
  • 18. aprillil kell 12 Misso kirikus;
  • 18. aprillil kella 12–16 Vastseliina kirikus.

 

EELK Pindi koguduse teated

Pindi kirik on pühapäeviti avatud palvetamiseks, küünla süütamiseks või vaimulikuga kõnelemiseks.
 

Võru valla sündmustega püsivalt kursis olemiseks jälgige jooksvalt Võru valla sündmuste kalendrit, mis on leitav ka Võru valla kodulehel.

  

Tegevused Võru valla noortekeskustes

Alates 15. märtsist tegutsevad Võru linna noortekeskus ja Võru valla noortekeskused ühiselt veebivahendusel. Piirkonna noorsootöötaja jagavad noortele infot ja linke.

Järgnevalt noortekeskuste nädala tegevuskava:

Esmaspäeval, 5. aprillil toimuvad erinevad tegevused erinevates piirkondades. Vaadata saab Vastseliina noortekeskuse podcasti.

Teisipäeval, 6. aprillil kell 16.30 Kuldvillak (Kuldvillak on karjääri ja õppimise teemaline).

Kolmapäeval, 7. aprillil toimuvad erinevad tegevused erinevates piirkondades. Vaadata saab Võru noortekeskuse õppevideot.

Neljapäeval, 8. aprillil kell 16.30 Kuldvillak (Kuldvillak on karjääri ja õppimise teemaline). Kokatakse koos (õppevideod noortekeskuste erinevates meediakanalites).

Reedel, 9. aprillil toimuvad erinevad tegevused erinevates piirkondades.

 

Lisaks sellele esitavad Võru valla ja linna noortekeskused noortele liikumisväljakutse, mille eesmärk on luua järjepidevust noorte liikumisaktiivsusesse. Väljakutse kestab 15. märtsist kuni 11. aprillini. Osaleda saab nii individuaalselt kui ka kaheliikmelise meeskonnana ja arvesse lähevad kõik kehalised liikumised välitingimustes (kõndimine, jooksmine, rattasõit, discgolf, pallimängud jms).

Liikumisväljakutse juhend ja registreerimisvormid on leitavad järgmiselt lingilt: https://drive.google.com/file/d/10but2_njzBJYdaXyzTf8Jy_eVgHojW_m/view?usp=sharing

 

Kose noortetoa lisainfo: Kirsika Kikkas tel 5887 9552 või Kose noortetoa Facebooki lehel.

Kääpa noortekeskuse lisainfo: Laura Loikmann tel 5342 2390 või Facebooki grupis „Kääpa noortekeskus".

Orava noortekeskuse lisainfo: Liina Loosaar tel 524 7986 või Orava noortekeskuse Facebooki lehel (Orava noortele lisainfo ka eraldi Messengeri grupis).

Parksepa noortekeskuse lisainfo: Kaisa Niilo tel 521 4846 või Facebooki grupis „Parksepa noored".

Sõmerpalu noortekeskuse lisainfo: Helje Võõras tel 5345 7805 või Sõmerpalu noortekeskuse Facebooki lehel.

Vastseliina noortekeskuse lisainfo: Merlis Pajustik tel 5919 1992 või Vastseliina noortekeskuse Facebooki lehel.

Võru noortekeskuse lisainfo: Gitlin Kütt tel 5344 0622 või Võru noortekeskuse Facebooki lehel.

 

Raamatukogude info

Orava raamatukogu

Orava raamatukogus on 30. märtsist kuni 31. maini avatud Toomas Volkmanni fotonäitus "Vabariigi lapsed".

 

Parksepa raamatukogu

Alates aprillist on Parksepa raamatukogus avatud Puiga raamatukogu direktori Maire Noormaa meeleolupiltide näitus.

Parksepa raamatukogu on avatud ainult reedeti kella 11–18.

   

Nii sündmuste kalendrit kui ka nädalainfot täiendatakse jooksvalt!