Uudised ja teated:

« Tagasi

Kahkva ja Pääväkese küla lahkmejoone muutmine

Võru Vallavolikogu 12.09.2018 otsusega nr 95 „Võru valla Kahkva ja Pääväkese küla lahkmejoone muutmine" algatati Võru valla asustusjaotuse muutmine Kahkva küla ja Pääväkese küla piiri kulgemise osas selliselt, et Pääväkese külas asuvad Tingo (katastritunnus 54701:001.0409), Lõhmuse (katastritunnus 54701:001:0028) ja Suuroja (katastritunnus 54701:001:0327) kinnistute asustusüksusteks saab Kahkva küla. Eelnõu on tutvumiseks kättesaadev soetud failide alt.