Uudised ja teated:

« Tagasi

EDASI LÜKATUD! Kaitseliit viib Võru vallas läbi ESTGUARD-4 lõpuharjutuse

Kaitseliit plaanis viia ajavahemikul 1.–5. märtsini 2021 Võrumaal läbi Iraaki missioonile mineva Kaitseliidu üksuse ESTGUARD-4 lõpuharjutuse, millest osa toimuks ka Võru vallas. Nagu teate, toob iga päev järjest suuremad haigestumisnäitajad, mistõttu Kaitseliidu peastaap otsustas ESTGUARD-4 lõpuharjutuse esialgselt kahe nädala võrra edasi lükata. Seega sel nädalal seda ei toimu!

Võru vallas leiab harjutus peaasjalikult aset Vastseliina asulas, Parksepas ja Väimelas. Harjutusel osaleb kuni 30 kaitseliitlast, kuus maasturit, kaks veoautot ja üks väikebuss.

Kõikide planeeritud imitatsioonivahendite kasutamiste juures viibivad helkurvestidega tähistatud kontrollijad, kes vastutavad ümbritseva keskkonna ja elanikkonna ohutuse eest.

Kaitseliit on väga tänulik kohalikule kogukonnale mõistva suhtumise eest ja harjutuse läbiviijad teevad kõik endast sõltuva, et minimaalselt häirida kohalike inimeste elukorraldust, samuti tagatakse harjutuse järel heakord alal.

ESTGUARD-4 väekaitserühm on osa NATO Iraagi missioonist, mis nõustab ja toetab Iraagi julgeolekujõudusid. NATO lõi missiooni 2018. aasta oktoobris. Missiooni suurus on 500 kaitseväelast sh instruktorid, nõunikud ja toetav personal nii NATO kui ka partnerriikides sh Austraaliast, Soomest ja Rootsist. NATO missiooni väekaitserühma ülesandeks on missioonil teenivate isikute julgestamine ja eskort nende külastatavatele objektidele, samuti objektide julgestamine.

Kaitseliidule annab osalus välisoperatsioonil võimaluse testida oma väljaõpet ja oskusi. Paljud ülesanded, mida Kaitseliit operatsioonil täidab on samad, mida täidetakse ka Eestis kriisiolukorras – objektide ja konvoide julgestamine, patrullid. Kaitseliidule annab välisoperatsioon hea võimaluse testida oma oskusi reaalse operatsiooni olukorras rahvusvahelise üksuse koosseisus.

ESTGUARD-4 kõik võitlejad on Kaitseliidu tegevliikmed, rühma koosseisus on seitse tegevväelast, neist neli teenivad igapäevaselt KL-s. Eelnev missioonikogemus on paljudel, ühele mehele on see koguni kuues välismissioon. Päris mitmel võitlejal on ka varasem kogemus KL missiooniüksustest. Noorim rühmaliige on 20-aastane, vanim 48-aastane ja keskmine vanus on rühmal 35 eluaastat.

Rühmaülem leitnant Sven Luik on KL Lääne maleva Hiiumaa malevkonna instruktor. Sven Luigel on ka EKAst arhitekti magistrikraad (2019. aasta betoonehitise eripreemia pälvinud ehitise üks autoritest). Rühma liikmete tsiviiltaust on kirev – on ettevõtete ja erinevate liitude (kunstnike liit, maasikakasvatajad) juhte, Päästeameti juhtivtöötaja, kiirabi töötaja, doktorant, muusik, eraettevõtjaid jne.


Lisainfo:

Sander Silm

Tsiviil-militaarkoostöö/avalikud suhted (CIMIC/PA)

Lõuna maakaitseringkond

Tartu malev

+372 5192 9571/5 9165