Uudised ja teated:

« Tagasi

Kaitseliit viib Võru vallas läbi NMI ESTGUARD-4 lõpuharjutuse

Kaitseliit viib ajavahemikul 22.26. märtsini 2021 Võrumaal läbi Iraaki missioonile mineva Kaitseliidu üksuse NMI (NATO Misson Iraq) ESTGUARD-4 lõpuharjutuse, millest osa toimub Võru vallas.

Võru vallas leiab harjutus peaasjalikult aset Vastseliina asulas, Parksepas ja Väimelas. Harjutusel osaleb kuni 30 kaitseliitlast, kuus maasturit, kaks veoautot ja üks väikebuss.

ESTGUARD-4 lõpuharjutuse käigus teostatakse Vastseliina asulas jalgsipatrulle 22.25. märtsini kella 09.0016.00. Harjutuse läbiviimisel ei kasutata imitatsioonivahendeid.

Parksepa asulas kasutakse imitatsioonivahendeid piiratud mahus (kuni 5 minuti kestvusega intsidentide läbimängimiseks ja mitte rohkem kui kaks korda päevas) ajavahemikul 22.25. märtsini kella 09.0016.00. Paukpadruneid ei kasutata koolidele ja lasteaedadele lähemal kui 150 meetrit ja tsiviilisikutele lähemal kui 50 meetrit. Kõikide planeeritud imitatsioonivahendite kasutamiste juures viibivad helkurvestidega tähistatud kontrollijad, kes vastutavad ümbritseva keskkonna ja elanikkonna ohutuse eest.

Kaitseliit on väga tänulik kohalikule kogukonnale mõistva suhtumise eest ja harjutuse läbiviijad teevad kõik endast sõltuva, et minimaalselt häirida kohalike inimeste elukorraldust, samuti tagatakse harjutuse järel heakord alal.

ESTGUARD-4 väekaitserühm on osa NATO Iraagi missioonist, mis nõustab ja toetab Iraagi julgeolekujõudusid. NATO lõi missiooni 2018. aasta oktoobris. Missiooni suurus on 500 kaitseväelast sh instruktorid, nõunikud ja toetav personal nii NATO kui ka partnerriikides sh Austraaliast, Soomest ja Rootsist. NATO missiooni väekaitserühma ülesandeks on missioonil teenivate isikute julgestamine ja eskort nende külastatavatele objektidele, samuti objektide julgestamine.

Kaitseliidule annab osalus välisoperatsioonil võimaluse testida oma väljaõpet ja oskusi. Paljud ülesanded, mida Kaitseliit operatsioonil täidab, on samad, mida täidetakse ka Eestis kriisiolukorras – objektide ja konvoide julgestamine, patrullid. Kaitseliidule annab välisoperatsioon hea võimaluse testida oma oskusi reaalse operatsiooni olukorras rahvusvahelise üksuse koosseisus.

Kaitseliit järgib õppusel kõiki Covid-19 piiranguid.

 

Lisainfo:

Sander Silm

Tsiviil-militaarkoostöö/avalikud suhted (CIMIC/PA)

Lõuna maakaitseringkond

Tartu malev

+372 5192 9571/5 9165