Uudised ja teated:

Kortermajale antav toetus

Toetuse eesmärk on Võru valla korteriühistutele õuealade korrastamise võimaluste loomine ja edendamine ning sellega elukeskkonna parandamine ja atraktiivsemaks muutmine.

Toetatavad tegevused:

  • parkla ehitamine või laiendamine;
  • jäätmemajade rajamine (eelistatud mitme korteriühistu koostöö);
  • kõrghaljastuse ja/või haljasalade rajamine/parendamine;
  • mängu- ja/või spordiväljakute-, atraktsioonide rajamine/parendamine (eelistatud mitme korteriühistu koostöö);
  • rattahoidlate, pesukuivatuskohtade jms rajamine ja/või parendamine.

Toetuse taotlejaks võib olla Võru vallas asuv 4 või enama korteriomandiga korteriühistu või kaks või enam korteriühistut, kus kokku on kümme või enam korteriomandit. 

Toetuse saamiseks peab vallavalitsusele esitama vormikohase taotluse (Lisa 1) ja järgmised lisadokumendid:

  • tegevuste illustratiivsed vaated koos selgitusega;
  • korteriühistu üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust planeeritud tööde teostamiseks;
  • vähemalt kahelt ettevõtjalt võetud hinnapakkumus või täpne kalkulatsioon teostatavate tööde maksumusega;
  • maaomaniku nõusolek kui soovitakse ehitada ehitis/rajatis võõrale maale.

Toetuse suurus toetatavateks tegevusteks on kuni 50% kogumaksumusest. Toetuse ülemmääraks on 1500 eurot.

 

Toetuse määrus  ja  blanketid leiate SIIT .

 

Kertu Künnapuu
arendusspetsialist
782 1371, 524 5631
kertu@voruvald.ee
www.voruvald.ee