Uudised ja teated:

« Tagasi

Küsitlus Võru linnalähiliinide reformijärgseks mõjuanalüüsiks

Tartu Ülikooli geograafia eriala üliõpilane Signe Kallion viib seoses oma lõputööga "Võru linnalähiliinide reformijärgne mõjuanalüüs" läbi küsitlust. 

Küsitluse abil püüab ta välja selgitada, kuidas Võru linna ja Võru linna naabervaldade elanikud on rahul uue linnalähiliinide võrguga. Üliõpilane Signe Kallion soovib teada saada, millised on inimeste hinnangud, arvamused ning ettepanekud seoses uute Võru linnalähiliinidega. Küsimustiku vastused annavad tagasisidet liinivõrgu planeerijatele, kuidas elanikud on uue süsteemiga harjunud ja mida tuleks veel ette võtta ühistranspordi paremaks muutmiseks.

Küsimustikku saab täita järgmisel lingi: https://forms.gle/uuUe66aTjEePVaUNA