Uudised ja teated:

« Tagasi

Liikluse piiramine kohalikel teedel

 

Arvestades asjaolu, et teekatte sulamise tõttu on teede konstruktsioon oluliselt nõrgenenud ja raskekaaluliste veokite liiklemine võib muuta tee kasutuskõlbmatuks, annab Võru Vallavalitsus korralduse:

  • Seoses kevadise teede lagunemisega keelata Võru valla teedel ja tänavatel üle 8 tonni massiga transpordivahendite liiklemine.
  • Vajadusel paigaldada teedele vastavad liiklusmärgid.
  • Piirang ei kehti AS Eesti Keskkonnateenused jäätmeveokitele.
  • Võru vallavalitsuse teedespetsialisti (Peep Kimmel, peep@voruvald.ee, 529 0640) kirjaliku loa alusel võib põhjendatud erandjuhtudel liigelda Võru valla teedel ja tänavatel üle 8 tonni massiga transpordivahendiga.
  • Käesolev korraldus kehtib kuni käesolevat korraldust muutva õigusakti vastuvõtmiseni.