Uudised ja teated:

Lumelükkamise piirkonnad ja teostajad Võru vallas 2018/2019 talveperioodil

1. piirkond – Vastseliina alevik, OÜ Külaoru Vili – Martin Aim
2. piirkond – Heinasoo-Perametsa, OÜ Külaoru Vili – Martin Aim
3. piirkond – Tsolli-Hinsa-Vaarkali, OÜ Rehe talu – Marek Birnbaum
4. piirkond – Ortuma-Loosi-Lindora, Lossimar OÜ – Mart Lõhmus
5. piirkond – Halla-Voki, Fie Andres Nagel – Andres Nagel
6. piirkond – Kündja-Kõo-Viitka-Illi, Fie Aare Kunnus – Aare Kunnus
7. piirkond – Indra-Kaagu, Hirve talu - Einar Juhkam
8. piirkond – Mäe-Kõoküla-Kapera-Külaoru-Vana-Vastseliina-Plessi, Põlgaste talu OÜ – Janek Erik
9. piirkond – Võlsi-Juba-Roosisaare, Kauhur Grupp OÜ – Riho Ruusamäe
10. piirkond – Vana-Nursi-Käätso-Kusma-Nooska-Meeliku, Kauhur grupp OÜ - Riho Ruusamäe
11. piirkond – Vagula-Ehitajate väikekoht-Tagaküla-Navi1/2, Kajamark OÜ – Indrek Jõgeva
12. piirkond – Räpo-Tootsi-Koloreino-Sika-Kolepi-Mõksi-Mõisamäe, Fie Ain Vissel – Ain Vissel
13. piirkond – Kirumpää-Mustjärve-Kose, Dekton OÜ – Pirek Piirisild
14. piirkond - Umbsaare-Palometsa, Dekton OÜ – Pirek Piirisild
15. piirkond – Puiga-Meegomäe aiandid, Taviton Team OÜ – Mikk Mäesaar
16. piirkond – Verijärve-Valgjärve, Dekton OÜ – Pirek Piirisild
17. piirkond - Tagaküla-Raiste-Loosu1/2, Kajamark OÜ – Indrek Jõgeva
18. piirkond – Väiso-Navi1/2-Loosu1/2-Väimela-Parksepa-Kärnamäe-Lapi, Sahapoisid OÜ- Erlis Paltsepp
19. piirkond – Kuremäe-Udsali-Alapõdra, Väikemetsa talu- Taavi Serv
20. piirkond – Kärgula-Sulbi-Mustja, Väikeroosu talu OÜ – Ivar Roosenberg
21. piirkond – Linnamäe-Ruuskapalu-Linnamäe, Märt Perve Vana-Hansi talu – Märt Perv
22. piirkond – Tsolgo, PKÜ Agro OÜ – Üllar Lillo
23. piirkond - Kääpa-Listaku, PKÜ Agro OÜ – Üllar Lillo
24. piirkond – Otsa, Arne Mägi
25. piirkond – Sooküla, Lossimar OÜ - Mart Lõhmus
26. piirkond – Kõrgessaare, Aarne Mägi
27. piirkond – Kääpa-Puusepa, AS Eesti Teed – Vello Kilp
28. piirkond – Lasva, AS Eesti teed – Vello Kilp
29. piirkond – Orava-Kahkva, Rõssa Põld ja Mets OÜ – Kaarel Kivit
30. piirkond – Lepassaare-Hanikase, Fortis Ager OÜ Hakk Jaanus
31. piirkond – Tamme-Piusa, Kuustiku OÜ – Oliver Land

Lumelükkamist koordineerib:

  • endiste Lasva, Vastseliina ja Orava valla piirkondades majandustöötaja Jaan Rüüberg, tel 529 9561, jaan.ruuberg@voruvald.ee
  • endiste Võru ja Sõmerpalu valla piirkondades teedespetsialist Peep Kimmel, tel 529 0640, peep.kimmel@voruvald.ee

 

Lumetõrje eeskirjad Võru valla territooriumil

1. Tööde teostamisel juhinduda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 92 „Tee seisundinõuded" vastu võetud 14.07.2015 peatükk 4 „Talihooldus" ja määruse lisadest 6, 7, 8 ja 9. ning käesoleva tehnilise kirjelduse nõuetest.
2. Tee talvised seisundinõuded on alljärgnevad:
2.1. teed katva lumekihi paksus < 10 cm
2.2. teed katva sulalume või lörtsi paksus < 6 cm
2.3. Lumevallide vahe maanteel mõõdetuna tee pinnalt 4 meetrit või kitsamal teel vähemalt sõiduraja laius. Lume- või lörtsikihi paksust arvestatakse kinnisõidetud lumekihi pinnast.
3. Teedel ja tänavatel alustatakse lumetõrje hooldustsükliga peale lumesaju või tuisu lõppu hiljemalt ühe tunni jooksul.
4. Tööpäevadel alustatakse lumetõrjetöödega eelisjärjekorras õpilasveo liinide teedel, kindlustades tee läbitavuse vastavalt sõidugraafikule. Valla allasutuste teenindusmaal (koolide-lasteaedade parklad, sissesõiduteed) peavad lumetõrje tööd olema teostatud hommikul kella 7.00-ks.
5. Lumesaju või tuisu ajal alustatakse lume ja lörtsi eemaldamist hiljemalt seisunditaseme nõuetes määratletud lume või lörtsikihi seisundinõuetes lubatud paksuse ületamisel.
6. Kui teeolud muutuvad eesmärgiks seatud seisundinõuetest halvemaks eriolukorra tõttu, siis pikeneb hooldetsükli aeg 24 tunni võrra.
6.1. Eriolukord on tugev lumesadu (üle 12 cm lund 12 tunni jooksul), tuisk kestvusega üle 6 tunni, jäite tekkimine kestvusega üle 4 tunni ja muudest erakordsetest ilmastikunähtustest tingitud teeolude oluline halvenemine. Eriolukorra piirkonna kehtestab tee omanik talihooldust teostava isiku ettepanekul. Vajadusel võrreldakse andmeid lähimate meteoroloogiajaamade andmetega.
7. Lume sahkamisel tuleb hoiduda mahasõitude ja suubuvate teede ummistamisest.
8. Kogu piirkonna talihooldustööd peavad olema teostatud 12 tunniga pärast lumesaju lõppu.
9. Erateede omanikud peavad puhastama teeservad vähemalt 3,5m kõrguselt puude okstest, et oleks tagatud lumetõrjetehnika ohutu juurdepääs majapidamistele. Kui seda nõuet ei ole täidetud on lumelükkajal õigus jätta see teelõik lükkamata, tehes hetkeolukorrast pildi. Ilupõõsad, puuistikud, kivid, kanalisatsiooni rajatised jms. tuleb tähistada viisil, et need oleksid nähtavad ka pimedal ajal ning olenemata lumekihi paksusest (nt tähistada helkurribadega, postidega).
10. Sisehoovides ei ole teenuse pakkuja kohustatud hoovi puhastama rohkem kui on vajalik sõiduauto ümberkeeramiseks või prügiauto juurdepääsuks.

Kui erateede omanikel tekib põhjendatult raskusi teeäärsete puude või puudelt okste (ka võsa) lõikamisega, mis takistavad lumetõrje tegemist, palun anda teada valla teedespetsialistile: Peep Kimmel, tel 529 0640, e-post peep.kimmel@voruvald.ee