Uudised ja teated:

« Tagasi

Metsajaani katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu pannakse avalikule väljapanekule

Ajavahemikul 18.10.-16.11.2021 toimub Metsajaani katastriüksuse detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek.

Ligikaudu 3300 m² suurune planeeringuala asub Kõvera järve idakaldal Metsajaani katastriüksusel (tunnus 54701:002:0058) hoonestatud kinnistute vahel. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Kõvera järve ehituskeeluvööndi vähendamiseks ning antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone ehitamiseks.

Arvestades kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist ei saa eeldada detailplaneeringu elluviimisel ja hoonete ning rajatiste sihipärase kasutamisega seonduvat olulist keskkonnamõju. Keskkonnaamet andis 24. septembril 2021 nõusoleku Kõvera järve ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Avaliku väljapaneku ajal saab eelnõuga tutvuda Võru valla veebilehel>> ning paberkandjal tööaegadel Võru vallavalitsuses ruumis 209 ja Orava raamatukogus.

 

Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist