Uudised ja teated:

Mida teha elektri puudumise korral?

Päästeamet palus kohalikel omavalitsusel oma elanikele meelde tuletada: juhul kui elekter puudub, andke Elektrilevile sellest teada numbril 1343. Võimalik võib olla olukord, et Elektrilevi ei ole rikkest teadlik.

 

Rikketelefonile 1343 helistaja meelespea

 

Info, mida rikketelefon helistajalt ootab:

  • > rikkekoha täpne aadress või rikkekoha täpne asukoht. Näiteks liinile langenud puust või katkisest elektriliinist teatades tuleks võimalikult arusaadavalt kirjeldada selle asukohta (nt puu liinil Tallinn–Tartu mnt x km enne/pärast y asulat), samuti on meile abiks alajaama nimi või number;
  • > rikke lühikirjeldus, näiteks „majas ei ole elektrit", „puu liinil", „juhe maas" vms.

 

Infot Elektrilevile teadaolevatest elektrivõrgu riketest leiab elektrikatkestuste kaardilt.