Uudised ja teated:

Möödunud nädal Võru vallas

Terve töönädala jooksul (12.–16. augustini) võtsid Võru Vallavalitsuse ametnikud osa Kagu-Eesti välitöödest.
 
Kolmapäeval, 14. augustil toimunud seminari "Regionaalne vaade ja teenused" aitas korraldada ka Võru vald. Sel päeval kogunes puidutöötlemise- ja mööblitootmise kompetentsikeskusesse Tsenter üle 80 ametniku ja huvilise. Toimus neli ettekannet ning seejärel arutelud kaheksas laudkonnas (lähteülesanne oli arvestada reaalse olukorraga, tänaste ressurssidega ning pakkuda välja uus ja vajalik regionaalne teenus). Päeva juhtis Kaia Sarnet, Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler.
 
Seminari ettekannete aeg. Foto: Lisanna Elm
 
Kolmapäeva pärastlõunal toimus Võru Vallavolikogu istung:
 • Otsustati kaasfinantseerida puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER tegevust aastatel 2020–2023.
 • Otsustati osaleda Võrumaa Arenduskeskuse projektis „Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal".
 • Otsustati anda nõusolek Puiga Rahvamajale ruumide rentimiseks Kosel noorte vabaaja sisustamiseks.
 • Muudeti huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise korda.
 • Kinnitati Võru valla noorsootöö eelarvest noortele, noortegruppidele, noorteühingutele ja -organisatsioonidele omaalgatuse toetuse taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse kord.
 • Otsustati võõrandada vallavara buss ISUZU enampakkumise korras, alghinnaga 15 000 eurot.
 • Otsustati võõrandada otsustuskorras Maanteeametile Võru vallale kuuluv Sõmerpalu külas asuv 25150 Raiste-Osula-Varese tee (kinnistu nr 11915550) hinnaga 370,69 eurot.
 • Otsustati omandada tasuta Võru vallale Raiste külas ja Mustja külas asuvad Raiste-Kiimariigi-Tsopa tee (registriosa nr 146541) ja
 • Mustja tee T2 (registriosa nr 478641).
 • Tunnistati kehtetuks Võru Vallavolikogu 10.01.2001 otsuse nr 75 „Vaba metsamaa nimekirjade kinnitamine" lisaga nr 2 kinnitatud vaba metsamaa nr 84 osas.
 • Otsustati osta Võru vallale traktor koos lisadega maksumusega kuni 125 000 eurot.
 • Kinnitati Võru valla investeeringute ja täiendavate taotluste rahastamise kava 2019. aastaks: Kääpa sotsiaalkeskuse hoone rekonstrueerimine, Parksepa noortekeskuse ja Parksepa lasteaia hoonele ehitusprojekti ekspertiisi koostamine, Pindi kalmistul ohtlike puude langetamine.
 • Kuulati finantsosakonna juhataja Riina Laanelepa ülevaadet Võru valla 2019. aasta eelarve esimese poolaasta täitmisest.
 • Võeti vastu uus „Volikogu liikmete tasu ja hüvituse maksmise kord", millega muudeti volikogu esimehe koht palgaliseks ning otsustati volikogu esimehele isikliku sõiduauto kasutamine tööga seotud ülesannete täitmisel. 
 • Vabastati Võru Vallavolikogu eelarvekomisjoni liikme kohustustest Georg Ruuda ning kinnitati kaks uut komisjoni liiget: Aare Hollo ning Merlis Hirs. Komisjoni esimeheks valiti Merlis Hirs, aseesimeheks Riina Sabalisk.  

 

Reedel, 16. augustil toimus Võrumaa pikamaajooksu sarja IX osavõistlus, Lasva jõe- ja järvejooks, mis algas ja lõppes Kääpa laululaval.