Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädal Võru vallas

Esmaspäeval, 28. oktoobril toimus Lindora laat.
 
Teisipäeval, 29. oktoobril toimus vallavalitsuse istung:
Kinnitati riigihanke "Ratastraktori soetamine koos lisavarustusega" 
pakkujate kõrvaldamise aluste kontrollimise, kvalifitseerimise ja vastavaks tunnistamise otsused ning tunnistati pakkuja edukaks.
Algatati riigihange "Remonttööd ja invakohandused Võru valla  koolides", määrati hankemenetlusviis ja vastutav isik ning kinnitati hankekomisjon ja hankedokumendid.
Algatati lihthange "Toiduainete tarne Puiga Põhikoolile 2020", määrati hankemenetlusviis ja vastutav isik ning kinnitati hankekomisjon ja hankedokumendid.
Kinnitati lihtsustatud korras hangete "Vastseliina aleviku Võidu tn 29 hoone ümberehitamine üürielamuks ehitusprojekti ekspertiis", "Otselepingu sõlmimine Võru valla bussiliini nr 1 teenindamiseks", "Koolitehnika soetamine Võru valla koolidele", "Koolimööbli soetamine Võru valla koolidele" ja "Kangastelgede soetamine Kääpa Põhikoolile" tulemused.
Kinnitati Võru vallale kuuluva hoone asukohaga Võrumõisa tee 4 rendile andmise enampakkumise tulemused.
Võeti vastu korraldused Võru vallale kuuluva kinnisvara (Solda tee 8-5, Orava küla ja Kontori, Osula küla) võõrandamise enampakkumise korraldamiseks.
Otsustati jagada Kasaritsa külas asuv Tammsaare, Tiri külas asuv Tiri-Andre, Korgõmõisa külas asuv Kübe, Alaküläs asuv Saare ja Mäekülä külas asuv Metsa katastriüksus ning otsustati liita Vastseliina alevikus asuvad Tootmise tn 1, Tehase ja Pätisilla tee 2 katastriüksused.
Otsustati seada isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks Kose alevikus asuvale Tulbi ja Kirsi tänava katastriüksusele ning Osula külas asuvale Osula kalmistu katastriüksusele.
Kinnitati hajaasustuse programmi 2018 ja 2019 aruanded.
Kooskõlastati riikliku evakuatsiooniplaani eelnõu.
Otsustati Kirikumäe järve silla rekonstrueerimine, Osula tänavavalgustuse remont ja Osula perearstiruumide remont.
Arutati Kääpa koolihoonesse küla raamatukogu ruumide projekteerimise teemat.
Määrati erakorralist toetust ning nõustamisteenust raske puudega lapse perele.
Otsustati sõlmida munitsipaalkorteri üürileping ning sotsiaaleluruumide üürilepingud, otsustati pikendada sotsiaaleluruumide üürilepinguid ning mitte pikendada ühte sotsiaaleluruumi üürilepingut.
Otsustati osaleda 2020. a vanemlusprogrammis "Imelised aastad".
Otsustati hüvitada isikliku sõiduauto kulud õpilastranspordi korraldamisel.
Kinnitati Puiga Põhikooli ning Lasva Lasteaia Pargihaldjas hoolekogu koosseisud.
Võeti vastu korraldus kultuurivaldkonnas tunnustuse saajate kohta.
Eraldati vahendeid reservfondist Vastseliina Gümnaasiumi oksüdeerunud tuletõrjeandurite väljavahetamiseks, Parksepa Lastaia eelarveväliste kulude katmiseks ning Võru Kergejõustikuklubi Lõunalõvi taotluse rahuldamiseks.
Arutati Võru valla rahvaraamatukogu juhtide pöördumist põhipuhkuse 
pikendamiseks, Võrumaa Puuetega Inimeste Koja taotlust, Krabi kooli taotlust ujumisõppe korraldamiseks ning eraisiku taotlust katuse vahetuse toetamiseks.
Otsustati tellida ehitusekspertiis tormis kahjustada saanud Sulbi küla 
korterelamule.
 
Teisipäeva pärastlõunal toimus vallamaja saalis Kagu Ühistranspordikeskuse ja Võru Vallavalitsuse korraldamisel Võru linnalähiliinide liinivõrgu muutmise avalik arutelu.
 
Kosel (Kose tee 11, Võru vald) avati pidulikult noortetuba, mille lahtiolekuajad on üldjuhul E–R 14–18. Täpsemat infot saab Kose noortetoa Facebook'i lehelt.
 
Reedel, 1. novembril külastas Võru valda peaminister Jüri Ratas. Peaminister tundis huvi, kuidas meil kriisinädal kulges ning kuidas riik saab aidata, et tulevikus tuleksime sarnaste olukordade tekkimisel sujuvamalt toime.
 
Foto: Lisanna Elm
 
Õhtul sai Kungla seltsimajas nautida Alen Veziko kontsert-vestlusõhtut "Sinu poole teel".
 
Pühapäeval, 3. novembril etendus Lasva rahvamajas Alle-Saija Teatristuudio kontorikomöödia "Arenguvestlus".