Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädal Võru vallas

Võru vallas 12.–18. novembril:

  • Esmaspäeva hommikul tähistati Tsolgo raamatukogus Põhjamaade kirjandusnädalat ning loeti ette katkendeid raamatust "Islandi kuningad". Võru vallamajas tähistati raamatupidajate päeva.
  • Kolmapäeval toimus Võru Vallavolikogu istung, kus tutvuti MTÜ Andmesidevõrk "Internet koju" projektiga; kooskõlastati Võrumaa omavalitsuste ühise korraldatud jäätmeveo hankedokumendid; otsustati lõpetada Väimelas Pärna tee 7 ja Pärna tee 9 detailplaneeringu menetlus; anti MTÜ-le Viitka ja MTÜ-le Lasva Käsitööselts vallavara tasuta kasutamiseks; kiideti heaks Võrumõisa tee 4 kinnistu ostmine ning vallale bussi soetamine; otsustati määrata alates 01.01.2019 Võru valla vee-ettevõtjaks Väimela aleviku, Parksepa aleviku, Puiga küla, Navi küla ja Orava küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondades AS Võru Vesi; saadi ülevaade Võru valla 2018. aasta investeeringute kava täitmisest; võeti vastu 2018. aasta III lisaeelarve.
  • Reedel toimus rahvamaja juhtide töökoosolek. Orava raamatukogus kohtuti kirjanik Inga Raitariga.
  • Pühapäeval toimus Vastseliina Rahvamajas valgustehnika kasutamise ja valguspiltide loomise koolitus.