Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädal Võru vallas

7.–13.01.2019 Võru vallas

 

Teisipäeval toimus vallavalitsuse istung:

·      Kinnitati hajaasustusprogrammi aruandeid ja pikendati lepingute sõlmimise tähtaegu.
 
·      Pikendati projekti "500 kodu korda" elektrisüsteemi tööde lepinguid.
 
·      Kinnitati valimisjaoskonnad.
 
·      Pikendati eluruumi üürilepinguid.
 
·      Kinnitati hangete "GPS seadmete rent ja kaughaldusteenuse tellimine" ning "Võru valla 2018 ja 2019 konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerimine" tulemused;
 
·      Väljastati projekteerimistingimused Verijärve külas Sinilille väikekoht 10 kinnistule elamu laiendamiseks.
 
·      Väljastati ehitusload: Varese Kilbimaa kinnistule kuivatite püstitamiseks; Meegomäe külas Pilve kinnistule, Loosu külas Allase kinnistule, Kasaritsa külas Tamme kinnistule, Kapera külas Kapera kaupluse kinnistule, Hinsa külas Mändsaare kinnistule puurkaevude püstitamiseks; Kasaritsa külas Saunamäe kinnistule üksikelamu laiendamiseks.
 
·      Väljastati kasutusluba Kirumpää külas Kirumpää tee 18 kinnistul asuvale elamule.
 
·      Määrati lähiaadressid ja maasihtotstarbed ning nõustuti maa riigi omandisse jätmisega.
 
·      Arutati Mäekülä bussipeatuse rajamise, Võru valla tänavalgustuse töörežiimide kehtestamise ja OÜ-ga Elektrilevi koostöömemorandumi sõlmimise teemadel.
 
·      Määrati sotsiaaltoetusi.
 
·      Kinnitati Vastseliina Gümnaasiumi arengukava aastateks 2019–2024.
 
·      Otsustati hüvitada isikliku sõiduauto kulusid õpilastranspordi korraldamisel.
 
·      Arutati allasutuste koosseisude ja palgamäärade teemat.
 
·      Otsustati suurendada Vastseliina Gümnaasiumi 3. klassi õpilaste arvu.
 
·      Otsustati toetada MTÜ Loosi Kandi Selts projektitaotlust Loosi mõisa ruumide elektrisüsteemi töödeks.
 
·      Vaadati üle Võru vallavolikogu ning vallavalitsuse tunnustuste ja tunnustusürituste määrus ning otsustati suunata see volikogule vastuvõtmiseks.
 
 

Neljapäeval toimus haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek ning Valgjärve tn 4 detailplaneeringu avalik arutelu, kus arutati maaküttetorustiku paigaldamist Valgjärve vesikonda.

 

Pühapäeval toimus toimus Kündja külaseltsis juba traditsiooniliseks saanud jõulukuuskedest skulptuuride tegemine ja põletamise pidu. Peost võttis osa 40 inimest, kohale oli tuldud Võru linnast ja naaberküladest. Meisterdati viis erinevat skulptuuri, mis seejärel süüdati, et saata ära mälestused jõuludest 2018 ning minna vastu uutele aastale.