Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädal Võru vallas

 

14.–20. jaanuari ülevaade

 

Esmaspäeval kogunesid vallamaja saalis Võru valla reisiklubi endised ja uued liikmed, kes on huvitatud lähemate ja kaugemate sihtkohtade avastamisest.

 

Teisipäeval toimus Vastseliina lasteaia lapsevanematele koolitus lapse kooliks valmisoleku teemal.

 

Kolmapäeval toimus Võru Vallavolikogu istung: 

 • tutvuti MTÜ Kagu Ühistranspordikeskuse tegevusega, ettekande tegi juhatuse liige Sander Saar;
 • kinnitati Võru maakonna arengustrateegia 2019–2035+;
 • võeti vastu Võru vallavolikogu ja vallavalitsuse tunnustuste ja tunnustusürituste kord;
 • toimus "Koduteenuse osutamise tingimused ja kord" teine lugemine ja vastuvõtmine;
 • tunnistati kehtetuks Vastseliina Vallavolikogu 18.12.2015 määrus nr 19 „Vastseliina Gümnaasiumi arengukava aastateks 2016–2022 kinnitamine";
 • toimus "Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019–2030" teine lugemine ja kinnitamine;
 • valiti rahvakohtunikukandidaadid;
 • garanteeriti omaosalus Võru reoveekogumisala veemajandusprojektis;
 • tutvuti Vastseliina üürielamu ehitamise projektiga ning garanteeriti omaosalus;
 • otsustati toetada 2019. aastal kauplusauto teenuse osutamist summas kokku 3000 eurot;
 • tutvustati Võru valla 2019 investeeringute ja täiendavate taotluste rahastamise kava eelnõu;
 • otsustati toetada 2019. aastal eraüldhariduskoole kuni 91 euroga kuus õppiva lapse kohta väljastatud arve alusel;
 • määrati audiitor auditeerima Võru valla 2018. a ja 2019. a konsolideeritud majandusaasta aruandeid;
 • otsustati pikendada Võru vallavolikogu 09.10.2018 otsuse nr 103 „Laenu andmine Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutusele" laenu tagasimakse tähtaega;
 • toimus Võru valla 2019. a eelarve esimene lugemine;
 • arutati rahvastikutaaste komisjoni moodustamise küsimust.

 

Neljapäeval osales vallavalitsuse hariduse- ja kultuuriosakonna esindus täiskasvanuhariduse võrgustiku kohtumisel. Lasva raamatukogus kohtuti kirjanik Inga Raitariga.

 

Reedel toimus Vastseliina rahvamajas tantsuklubi, kus pilli mängis ja tantse õpetas Kadri Lepasson. Lasva rahvamajas toimus kohvi- ja tantsuõhtu. Esinesid Näitelust ja Jüri Homenja. Sulbi külateater käis külas Puiga rahvamajas etendusega "Sina see oledki" (lavastaja Airika Saamo). Lisatud pilt.