Uudised ja teated:

« Tagasi

Möödunud nädal Võru vallas (10.–16.12.2018)

Esmaspäeval toimus Võru valla MTÜ-de ja seltsingute ümarlaud, mille eesmärgiks on tutvustada seltsi- ja külaelu pärleid, leida strateegilisi koostöökohti ning olla teineteisele toeks. Kohtumisel tehti plaane aastaks 2019, mil plaanitakse kohtuda vähemalt kord kvartalis.
 
 
Teisipäeval toimus Vastseliina Lasteaia hoolekogu koosolek, vallamajas korraldati AS Võru Vesi poolt infopäev seoses valla ettevõtteks saamisega.
 
Kolmapäeval toimus ajaloolises Jaani koolimajas Võru Vallavolikogu istung:
  • Võeti vastu asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord, projekti „Puudega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord. Koduteenuse osutamise tingimused ja kord – otsustati teha esimene lugemine ja suunata tagasi sotsiaalkomisjoni.

  • Kehtestati maamaksumäär 2019. aastaks (jääb 2018. aasta tasemele).

  • Omandati tasuta kinniasjad aadressil Saare tee L1, Väimela ja Solda tee 9, Orava küla.

  • Nõustuti hoonestusõiguse võõrandamisega OÜ Vaks kasuks (registriosa 2882541, katastritunnus 91808:001:0006).

  • Garanteeriti Võru valla tänavavalgustuse renoveerimise rahastamise projekti omaosalus.

  • Anti MTÜ Sõmerpalu Külaseltsile kümneks aastaks tasuta kasutusse Sõmerpalu alevikus Heki tn 1a asuv elamutsooni haljasala.

  • Muudeti Kahkva ja Pääväkese küla lahkmejoont.

  • Vaadati läbi Orava katlamaja rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööde lähteülesanne.

  • Esimesi lugemisi läbisid Võru valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 kinnitamine ja Võru vallavara valitsemise kord.

  • Muudeti Võru Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu – otsustati luua kuus tugiisiku ametikohta lasteaialastele ning kaks tugiisiku ametikohta täiskasvanutele.

Võrumaa Kutsehariduskeskuses korraldati jõululaata. Ansambel Vannamuudu andis Vastseliina hooldekodus meeleoluka kontserdi.
 
Neljapäeval toimus koolijuhtide nõupidamine. Osula Põhikoolis toimus aasta suursündmus – jõululaat, millel kaupu müüsid nii õpilased, õpilasfirmad kui ka kohalikud ettevõtjad.
 
Reedel toimus Osula Põhikoolis Pühajõe piirkonna eakate jõulupidu ning Vastseliina Rahvamajas Vastseliina piirkonna eakate jõulupidu.
 
Laupäeval peeti Puiga Rahvamajas rahvarohket jõulupidu, menukast programmist võtsid osa igas vanuses inimesed. Jõulupidu toimus ka Viitka päevakeskuses.
 
Pühapäeval toimus "Jõuluhommik perega", kus Puiga Lasteaia Siilike, Võru Noortekeskuse, Täpilise Toa, Võru Naiskodukaitse, kandlemängijate Kaja ja Heli ning Puiga Põhikooli aktiivsete õpilaste eestvedamisel meisterdati jõulukaarte, mängiti vahvaid mänge, tõmmati jõululoosi, nauditi etteasteid ning kaunistati piparkooke. Laste jõulupidu toimus Tsolgo Rahvamajas ning kogupere jõulupidu toimus Kündja Külaseltsis.