Uudised ja teated:

Nädal Võru vallas

Esmaspäeval, 18. veebruaril kohtusid vallamajas noortekeskuste juhid.

Teisipäeval, 19. veebruaril toimus vallavalitsuse istung:

 *Väljastati projekteerimistingimused: Udsali, Keema ja Kurenurme külades kaablitrassi projekteerimiseks; Puusepa külas Väike-Rootsi kinnistule hoone püstitamise projekteerimiseks;  Navi külas Nurmemaa kinnistule abihoone projekteerimiseks, Verijärve külas Kullerkupu tn 12 kinnistule abihoone projekteerimiseks, Eesti Raudteele Võru vallas raudtee ülesõitude fooride hõõglampide asendamiseks.

*Väljastati ehtitusload Parksepa alevikus Tehnika tn 10 kinnistule LPG vedelgaasi mahuti paigaldamiseks, Hutita külas Tamme kinnistule kasvuhoone rajamiseks, Tuderna külas Tuderna-Kõrtsi kinnistule puurkaevu rajamiseks.

*Väljastati kasutusload: Kurenurme külas Väike-Metsa kinnistul asuvale päikeseelektrijaamale, Väike-Kärsiniidu kinnistul asuvale septikule, Piusa külas Piusa raudteejaam/1 kinnistul asuvale jaamahoonele .

*Täpsustati Pärna tee 20b projekteerimistingumiste andmise avalikku menetlusega seotud asjaolusid.

*Otsustati esitada KIK keskkonnateadlikkuse taotlusvoorudesse projekte.

*Kiideti heaks Postitee ühiste kavatsuste protokoll.

*Pikendandati üürilepinguid.

*Otsustati mitte sõlmida üürilepinguid Võrumõisa 4 kinnistuga seoses.

*Kinnitati lihtsustatud korras hanke "Vastseliina multufunktsionaalse spordiväljaku ehitamise ehitusjärelvalve teostamine" tulemused.

*Otsustati tellida lisatöid tänavavalgustuse ehitusel.

*Otsustati sõlmida Elektrilevi OÜ-ga Osula tänavavalgustuse liitumisleping.

*Otsustati keelduda Oraval Solda tee 9 garaažide rendile andmisest.

*Määrati lähiaadresse ja maade sihtotstarbeid.

*Loobuti ostueesõigusest Võru vallas Väiso tee 1 asuva kinnistu osas.

*Seati isiklik kasutusõigus Võru valla munitsipaalmaale Varese külas (katastriüksus 91701:001:0135, registriosa 11309650) Elektrilevi OÜ kasuks. 

*Seati sundvaldus Loosu külas asuvale reformimata maale, mis on kavandatud Suur-Haraku kinnisasjaga (91801:003:0090) piirnevale osale – Elektrilevi OÜ kasuks.    

*Otsustati hüvitada isikliku sõiduauto kulusid õpilastranspordi korraldamisel.

*Kinnitati Võru valla üldhariduskoolide ja huvikooli struktuur ning palgamäärad.

*Kinnitati Võru valla noortekeskuste struktuur ning palgamäärad.

*Kinnitati Võru valla raamatukogude struktuur ning palgamäärad.

*Kinnitati Kääpa Sotsiaalkeskuse struktuur ning palgamäärad.

*Kinnitati Väimela Tervisekeskuse struktuur ning palgamäärad.

*Kinnitati Väimela Tervisekeskuse lahtiolekuajad.

*Arutati Vastseliina spordiklubi taotlust.

*Arutati Loosi Kandi Seltsi avaldust ja Vastseliina Gümnaasiumi taotlust.

*Määrati nõustamisteenus raske puudega lapse perele.

*Määrati lapsehoiuteenus.

*Määrati erakorralisi toetusi.

*Otsustati osaliselt rahastada hoolekandeteenust.

*Kehtestati eluruumide kohandamise taotluste vormid.

*Anti volitused sotsiaaltööspetsialistile.

*Tutvuti Kagu-Eesti programmiga.


Neljapäeval, 21. veebruaril toimus Vastseliina Gümnaasiumis Mando-Trio folgikontsert "Noortelt noortele", mida korraldas Vastseliina Muusikakool.

Reedel, 22. veebruaril külastas vallavanem Kalmer Puusepp Parksepa Keskkooli EV101-le pühendatud pidulikke aktusi, rääkides noortele Võru valla sümboolikast. Pärastlõunal tähistati Vastseliina rahvamajas Eesti 101. sünnipäeva, Võru valla ametlikul vastuvõtul tervitasid külalisi volikogu esimees Aare Hollo ja vallavanem Kalmer Puusepp. Jagati Võru valla tunnustused, aukodanikuks valiti Silja Otsar.

Õhtu jätkus kontsert-tantsuõhtuga, mis oli avatud kõikidele vallaelanikele. Esinesid Vastseliina ja Meremäe isetegevuslased. Tantsuks mängisid lõõtsameister Henrik Hinrikus ja sõbrad. Samal ajal toimus Osula koolis EV101 aktus, mis oli suunatud kogukonnale. Puiga rahvamajja tuli külla Krabi Külateater etendusega "Piimapukijutu".