Uudised ja teated:

« Tagasi

Osale VESTA tugigrupis!

Kui sinu pereliikmel esinevad mäluhäired või dementsussündroom ja sa ise või Sinu pereliikmed vajavad tuge, siis olete oodatud tugigruppi! Tugigruppi saab tulla järgmisel teisipäeval, 19. oktoobril kell 16.00
Vastseliina rahvamajja.
 
Kui sul on lähedane, kelle eest onvaja hoolt kanda, sest:
• tal esinevad mäluhäired, unustabigapäevased tegemised jatoimetused;
• mõnikord eksib tuttavas kohas, eitunne ära tuttavaid inimesi ega omaasju;
• kipub unustama enese eesthoolitsemise, mõnikord ei saa arukellaajast;
• muud toimetulekut segavadasjaolud.
 
Tugigruppide kohtumiste osalust toetab projekt „Vaimse tervisehäiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamineVõrumaal" ehk VESTA. Projekt nr 2014-2020.2.02.20-0305. Projektieesmärk on parandada vaimse tervise häiretega eakate toimetulekutoma kodus ja nende lähedaste võimalusi osaleda tööturul.
 
Projektis teevad koostööd Võrumaa Arenduskeskus, kohalikudomavalitsused, MTÜ Elu Dementsusega ja MTÜ Lõuna-EestiErihooldusteenuste Keskus.
 
Lähedased, kes soovivad tugigrupist osa võtta, palume sellest märku anda kirjutades e-posti aadressil ere.tuunas@ehtk.ee või helistades 5308 8580.
 
Tugigrupist võivad osa võtta kõik inimesed, keda see teema puudutab. Tugigrupp kestab orienteeruvalt 1,5 tundi ja on tasuta. Oled oodatud tugirühmakohtumisele!