Uudised ja teated:

« Tagasi

Politsei- ja Piirivalveamet ning Riigi Infosüsteemi Amet teavitavad Eestis esinevatest arvepettustest

Viimastel kuudel on sagedamini levinud juhtumid, kus näiliselt ettevõtte tegev- või finantsjuht saadab kirja raamatupidajale (või muud sarnased kombinatsioonid) ning palub teha makse tavaliselt välisriigis asuvale pangakontole. Enamasti jäävad summad suurusjärku 10 000 – 100 000 eurot.

 

Tegemist on petuskeemiga, kus kurjategijad on kasutanud ära e-kirja autentimismeetodi nõrkusi või lihtsalt loonud sarnase välimusega e-kirja aadressi, mis jätab mulje, et tegemist ongi kolleegi saadetud kirjaga.

 

Samuti on juhtumeid, kus kurjategija(d) on omandanud ligipääsu ettevõtte e-postkastile ning hetkel, kui ettevõte edastab arve, muudetakse ära pangarekvisiidid ning saadetakse arve uute pangakonto andmetega. Sellistel juhtudel on kahjud reeglina suuremad ning tavaliselt avastatakse pettus alles hiljem.

 

Sellest tulenevalt palume olla eriti tähelepanelikud, kui märkate järgmist:

  • ettevõtte pangarekvisiidid on muutunud (seda põhjendatakse auditi, ettevõtte ümberstruktureerimisega jmt)

  • e-kirja saatja aadress on muutunud

  • kiirustatakse ja survestatakse makse tegemisega, samuti palutakse kasutada konkreetset suhtluskanalit

  • e-kirjad on pigem lühikesed ja võivad esineda keelevead (näiteks tegusõna on valesti pööratud)

 

Kui Te olete saanud e-kirja või mõnes muus vormis kiire iseloomuga tehingu korralduse ja Teil tekib kahtlus makserekvisiitide või maksesoovi autentsuses, palun võtke muu kommunikatsioonikanali abil (näiteks telefoni teel) ühendust ettevõtte esindaja/kontaktisikuga, kellele Te soovite raha kanda, või kes palus Teil teha ülekande. Asutuste puhul soovitame võtta telefoninumbri palju varasemast kirjavahetusest või asutuse ametlikult kodulehelt.

 

Kuigi makse kontrollimine võib tunduda tüütu, kulub sellele kõigest minut, millega võite säästa 50 000 eurot.

 

Samuti soovitame oma ettevõtte kaitsmiseks kasutada e-kirjade saatmisel SPF ja DMARC autentimismeetodeid, mis vähendavad e-kirjade võltsimisvõimalusi.

 

Kurjategijad võivad üritada ära kasutada just pühadeaega, mil inimesed veedavad rohkem aega kodus pere juures ning kiirustavad seetõttu ka enam töö tegemisega.

 

Taoliste petukirjade saamisest palume alati teavitada Riigi Infosüsteemi Ametit (cert@cert.ee) ja Politsei- ja Piirivalveameti küberkuritegude bürood (cybercrime@politsei.ee).