Uudised ja teated:

« Tagasi

RMK avalik kirjalik enampakkumine

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) korraldab 15. septembril 2020 avaliku kirjaliku hoonestamata kinnisasjade enampakkumise riigi omandis ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügiks.

Kirjaliku enampakkumise tingimused on kättesaadavad RMK veebilehel riigivara müügi kuulutuse alt. Enampakkumisel võivad osaleda ja riigimaad osta nii Eesti kui ka välisriikide füüsilised ja juriidilised isikud, kui seadus ei sätesta neile kitsendusi kinnisasjade omandamisel. Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest (KAOKS) tulenevad kinnisasjade omandamise piirangud on täpsemalt kirjeldatud enampakkumise tingimustes.

Avalikul kirjalikul enampakkumisel on müügis alljärgnevad Võru valla territooriumil asuvad kinnisasjad:

  • Võru vald, Kõrgessaare küla, Tepo (katastritunnus 38902:001:0057, registriosa number 12177950, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10988, pindala 41 600 m²). Alghind 14 140 eurot, tagatisraha 1 414 eurot, osavõtutasu 10 eurot.
  • Võru vald, Kõo küla, Heiniku (katastritunnus 87401:001:0139, registriosa number 3264050, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV62417, pindala 23 000 m²). Alghind 4 830 eurot, tagatisraha 483 eurot, osavõtutasu 10 eurot.

 

Lisainfo:

Maria Plink

RMK kinnisvaraosakonna assistent

+372 5124 132