Uudised ja teated:

« Tagasi

Tammi maaüksuse detailplaneering suunati avalikule väljapanekule

Võru Vallavalitsuse 06.10.2020 korraldusega nr 681 võeti vastu ning suunati avalikule väljapanekule Vagula küla Tammi maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimub  16.-29.10.2020.

Planeeringuala suurus on 3,6 ha ja see asub Vagula järve idakaldal Vagula külas Tammi maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Tammi kinnistule paatide sildumisala, sildumisrajatiste ja juurdepääsutee asukoha määramine. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Võru valla üldplaneeringuga.

Eelnõuga saab tutvuda https://voruvald.kovtp.ee/detailplaneeringud või eelneval kokkuleppel Võru vallamajas (kontaktisik Triinu Jürisaar, triinu.jurisaar@voruvald.ee, 7355061).