Uudised ja teated:

« Tagasi

Täspsustati Tamulakalda detailplaneeringu ala piire

Võru Vallavalitsuse 14.07.2020 korraldusega nr 432 otsustati täpsustada 25.02.2020 korraldusega nr 97 algatatud Tamulakalda elamurajooni detailplaneeringu ala piire. Edaspidi käsitletakse detailplaneeringu alana 5,3 ha suurust maa-ala Võru vallas Võlsi tee 26-30, Tamulakalda, Tamulakalda alajaama, Tamulakalda 1a -Tamulakalda 3, Tamulakalda 5-18, Tamulakalda 20, Tamulakalda 24, Tamulakalda 26, Tamulakalda 28, Tamulakalda 30, Tamulakalda 32, Tamulakalda 34, Tamulakalda 36, Tamulakalda 38 katastriüksustel.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on hoonestusalade asukohtade määramine, ehitusõiguse andmine elamute ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Võru valla üldplaneeringuga.

Dokumentidega on võimalik tutvuda www.voruvald.ee ja etteteatamisel Võru vallavalitsuses.