Uudised ja teated:

« Tagasi

Teade Kubja-Kose-Meegomäe puhkeala puhke- ja spordikeskuse suusa- ja jooksuradadega piirnev ala metsatööde plaanide kohta

RMK plaanib alustada metsatöödega Võru vallas Kubja-Kose-Meegomäe puhkeala lähistel riigimetsades. RMK on kirjeldanud ala, mida käsitletakse aktiivsemalt kasutatava metsana ja koostanud selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Kubja-Kose-Meegomäe metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel https://rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/kirjeldused-ja-metsatoode-kavad.

7. aprilliks 2021 on oodatud kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Kubja-Kose-Meegomäe metsatööde plaanimisel. Ettepanekud on oodatud aadressile vorumaa@rmk.ee.

 

Ettepanekuid oodatakse eeskätt järgmiste teemade kohta:

1) kõrgendatud avaliku huviga metsaala ulatus ja paiknemine;

2) metsaalal asuvate objektide või metsaala kasutusviiside säilitamine (nt jalutamiseks ja

sportimiseks kasutatavad rajad);

3) raieala väljanägemine raietööde järel (allesjäävate puude arv ja paiknemine);

4) raiealade sobitamine maastikku;

5) raietöödeks sobiv aeg (nädalapäev, kellaaeg, kuu, aasta lähema 10 aasta sees);

6) raietööde järel kasvatatava noore metsa liigilisus (kasvukohale sobilike puude liigid).

 

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad.

 

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.Lisainfo:

Agu Palo

metsaülem

RMK Võrumaa

vorumaa@rmk.ee

517 7116