Uudised ja teated:

« Tagasi

Teade Orava Kõvera järve metsatööde plaanide kohta

RMK plaanib metsatöid Võru vallas Orava piirkonnas Kõvera järve lähistel riigimetsades.

RMK on kirjeldanud ala, mida käsitletakse aktiivsemalt kasutatava metsana ja koostanud selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Orava Kõvera järve metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/kirjeldused-ja-metsatoode-kavad.

7. aprilliks on oodatud kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Orava piirkonnas Kõvera järve piirkonna metsatööde plaanimisel aadressile polvamaa@rmk.ee.

 

Ettepanekuid oodatakse eeskätt järgmiste teemade kohta:

1) kõrgendatud avaliku huviga metsaala ulatus ja paiknemine;

2) metsaalal asuvate objektide või metsaala kasutusviiside säilitamine (nt jalutamiseks ja sportimiseks kasutatavad rajad);

3) raieala väljanägemine raietööde järel (allesjäävate puude arv ja paiknemine);

4) raiealade sobitamine maastikku;

5) raietöödeks sobiv aeg (nädalapäev, kellaaeg, kuu, aasta lähema 10 aasta sees);

6) raietööde järel kasvatatava noore metsa liigilisus (kasvukohale sobilike puude liigid).
 

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, teadet levitada.

 

Orava piirkonna Kõvera järve riigimetsa kirjeldus   (PDF)

 

Lisainfo:

Tiit Timberg

RMK Põlvamaa

metsaülem

polvamaa@rmk.ee

504 5761