Uudised ja teated:

« Tagasi

Teavitused riigikaitselistest õppustest

Jalaväebrigaadi allüksuste väljaõpe
 
Seoses 2. jalaväebrigaadi allüksuste väljaõppe läbiviimisega aprilli kuus, anname teada Võru valla territooriumil asuvate riigimetsade ja eramaade kasutusest vastavalt lisas märgitule. 
 
Väljaõppe läbiviimisel kasutatakse ka imitatsioonivahendeid, mille kasutamisel järgitakse rangelt ohutustehnika eeskirju. Imitatsioonivahendeid kasutatakse ajavahemikul 07.00– 21.00. 
 
Õppuste raames ei saa alati välistada kahjusid, mis võivad tekkida harjutuste raames. Kui õnnetu juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld, mets, aed vms, siis palume viivitamatult fikseerida vahejuhtum ning võtta ühendust 2. jalaväebrigaadi tsiviil- ja militaarkoostöö ohvitseri nooremleitnant Marko Meiga kontaktnumbril 5303 1774.