Uudised ja teated:

« Tagasi

Toimub Puusepa-Kopa katastriüksusele päikeseelektrijaama projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Võru vallavalitsus algatas 21.09.2021 korraldusega nr 637 Puusepa külas Puusepa-Kopa katastriüksusele (tunnus 38901:002:0243) päikeseelektrijaama projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 29. septembrist kuni 12. oktoobrini 2021 Võru valla veebilehel>>

Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 13. oktoobrini 2021 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.


Lisainfo:

Triinu Jürisaar

planeeringuspetsialist

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee