Uudised ja teated:

« Tagasi

Vastseliina rahvamaja kuulutab välja avaliku konkursi kunstilise juhi ametikohale

Kunstilise juhi põhiülesanneteks on Vastseliina rahvamajas kultuuritegevuse arendamine, korraldamine ja koordineerimine, osalemine Vastseliina piirkonna ja Võru valla suuremate sündmuste korraldamisel ning rahvamajas tegutsevate huvialaringide töö koordineerimine.

 

Kandidaadilt eeldame:

 • kultuuritöötaja kutset, keskeri- või kõrgharidust;
 • oskus viia läbi kultuurilis-meelelahutuslikke üritusi;
 • eelnevat töökogemust (soovituslik);
 • head suhtlemisoskust;
 • koostöövalmidust;
 • valmidus töötada erinevate vanusegruppidega;
 • valmidus töötada õhtusel ajal ja nädalavahetusel;
 • heal tasemel arvutikasutusoskust;
 • kasuks tuleb ka võõrkeeleoskus ja autojuhiloa olemasolu.

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja mitmekülgset tööd;
 • võimalust ellu viia oma ideid ürituste korraldamisel;
 • koolitus- ja arenemisvõimalusi;
 • stabiilset palka.

 

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

 • CV;
 • omapoolne visioon tegevusest rahvamaja kunstilise juhi ametikohal;
 • isikut ja haridust tõendava dokumendi koopia.

 

Tööle asumise aeg: 1. septembril 2021.

 

Dokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatult hiljemalt  2. augustiks 2021 e-posti aadressile rahvamaja@vastseliina.ee  või Vastseliina rahvamaja aadressil Võidu 38, Vastseliina alevik 65201 Võru maakond märgusõnaga „Kunstilise juhi konkurss".

 

Lisainfo:

Anneli Lõhmus

Vastseliina rahvamaja juhataja

rahvamaja@vastseliina.ee

5345 4214, 785 1178